หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ by Mind Map: หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล

2. ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3. เทคโนโลยีการรับ-ส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

4. ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

5. การสื่อสารยุคโบราณ

6. การสื่อสารยุคอุตสาหกรรม

7. การสื่อสารในยุคปัจจุบันหรือการสื่อสารยุคโลกไร้สาย

8. ภาพบนผนังถ้ำ

9. ควันไฟ

10. วิ่งผลัด

11. นกพิราบสื่อสาร

12. ม้าเร็ว

13. โทรศัพท์หรือเทเลโฟน

14. โทรสารหรือแฟกซ์

15. จดหมายและพัสดุ

16. ไวไฟ (Wi-Fi)

17. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล

18. บลูทูท

19. การสนทนาออนไลน์หรือแชท

20. วีดีโอทางไกล

21. อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่าย