หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

1. ความหมายของหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

1.1. ความหมาย

2. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

2.1. รับข้อมูล

2.2. ประมวลข้อมูล

2.3. จัดเก็บข้อมูล

2.4. แสดงผลข้อมมูล

3. หน่วยรับข้อมูลและหน่วยประมวลผล

3.1. หน่วยรับข้อมูล

3.1.1. ความหมายของอินพุต

3.1.2. ความหมายของอุปกรณ์อินพุต

3.1.3. ประเภทของอุปกรณ์อินพุต

3.2. หน่วยประมวลผล

3.2.1. หน่วยควบคุม

3.2.2. หน่วยคำนวณและตรรก

4. หน่วยความจำและหน่วยแสดงผล

4.1. หน่วยความจำ

4.1.1. หน่วยความจำสำรอง

4.1.2. หน่วยความจำหลัก

4.2. หน่วยแสดงผล

4.2.1. แสดงผลทางบนจอภาพ

4.2.2. แสดงผลทางเครื่องพิมพ์