Прислівник

Прислівник

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Прислівник by Mind Map: Прислівник

1. Морфологічні ознаки

1.1. незмінність

1.2. не має закінчення

2. Синтаксична роль

2.1. обставина

2.2. означення

2.3. присудок

3. Розряди прислівників за значенням

3.1. Означальні прислівники

3.1.1. Якісно-означальні прислівники

3.1.1.1. Ступені порівння

3.1.1.1.1. Вищий

3.1.1.1.2. Найвищий

3.1.1.1.3. Проста форма

3.1.1.1.4. Складена форма

3.1.2. Кількісно-означальні прислівники

3.1.3. Прислівники способу або образу дії

3.2. Обставинні прислівники

3.2.1. Прислівники часу

3.2.2. Прислівники місця

3.2.3. Прислівники причини

3.2.4. Прислівники мети

3.3. Безособово-предикативні прислівники

3.4. Займенникові прислівники

3.5. Модальні прислівники

4. Прислівники за походженням

4.1. Первинні( непохідні)

4.2. Вторинні( похідні)

5. Творення прислівників

5.1. Префіксальний

5.2. Суфіксальний

5.3. Префіксально-суфіксальний

5.4. Перехід з однієї частини мови в іншу

5.5. Зрощення