Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Læringsstiler by Mind Map: Læringsstiler

1. Visuell

1.1. *læring gjennom å lese, se på bilder og diagrammer

1.2. Lese og studere tegninger

1.3. solsystemet

2. Taktil

2.1. *læring gjennom å tegne. bruke data, spille spill og spille kort.

2.1.1. Solsystemet

2.1.2. Tegn planetene i skolegården med kritt. Bruk lenken for å finne rett målestokk

3. Kinestetisk

3.1. *læring gjennom lek, bevegelse og drama

3.2. Dramatisere hvordan jorda og månen går rund sola.

4. Auditiv

4.1. *læring gjennom å se, lytte og diskutere

4.2. Dag og natt på jorda