Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TH Chat bot by Mind Map: TH Chat bot

1. Facebook Messenger

1.1. Welcome to TH. Please select your language?

1.1.1. English

1.1.2. Tiếng Việt

1.1.2.1. Xin chào, tôi là Mộc Mộc, trợ lý ảo của TH Milk. Tôi có thể giúp gì cho bạn?

1.1.2.1.1. Thông tin sản phẩm

1.1.2.1.2. Đặt mua sản phẩm

1.1.2.1.3. Danh sách cửa hàng

1.1.2.1.4. Các thông tin khác

1.1.3. Tiếng Trung

2. Facebook Post comment

2.1. Từ khóa: Các từ khóa liên quan đến sản phẩm hỏng

2.1.1. Auto Action: Ẩn comment

2.1.1.1. Auto Reply: Xin lỗi & báo khách hàng liên hệ với hotline, hoặc thông qua chat bot để bộ phận chăm sóc khách hàng có thể hỗ trợ khách hàng hiệu quả hơn.

2.1.1.1.1. Move thông tin vào zone cảnh báo cho CS

2.2. Later phase

2.2.1. Từ khóa: Liên quan đến các vấn đề hỏng của sản phẩm

3. Advertising

3.1. Gắn vào 1 fanpage riêng để cài đặt chat bot riêng cho campaign đấy

3.1.1. Tạo URL riêng cho chat bot để điều hướng hình thức khi click vào quảng cáo sẽ tương tác với chat bot qua Facebook messenger