Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Remote DM by Mind Map: Remote DM

1. Informace

1.1. Remote

1.1.1. SCRUM schůzky

1.1.1.1. postandupové okénko (social)

1.1.2. Týmové slack kanály

1.1.3. Frekventované 1:1 schůzky

1.1.4. Virtuální kancelář přes SCRUM TV

1.1.5. Telefonní hovory o aktuální situaci na druhé straně.

1.2. On-site

1.2.1. Kvartální schůzky

1.2.2. Social, Indiv schůzky

1.3. Sdílení informací mezi DMS

1.3.1. zkusit každodenní call

1.3.1.1. jak se mas?

1.3.1.2. co řešíš?

2. Akce

2.1. Orientuje se na výsledky

2.1.1. Oponentrua stanovení cílů a jejich plnění ( Levelu (Roadmapy, OKRs, Iterace)

2.2. Identifikuje překážky

2.2.1. prošlapání cesty v rámci organizace i mimo ni

2.3. Incident management

2.3.1. intenzivní krizová komunikace po telefonu, příp. hromadný call na slacku. Závěry do společného kanálu.

2.4. Spolupráce na stanovení OKR vč. koordinace cílů mezi týmy

2.4.1. Oponentrua stanovení cílů.

2.4.2. Mezitýmové cíle?

2.4.2.1. jak se včas dovědět dohodu BO,PM?

2.5. Sledování a hlídání dependencí mezi týmy

2.5.1. poukazování na dependence na schůzkách dle Levelu (Roadmapy, OKRs, SCRUM)

2.6. Improvement management

2.6.1. Naplňování týmových (principů, hodnot, metrik, kodexu)

2.6.1.1. Kvartální cíle

2.6.1.2. Akční kroky z Retrospektiv

2.6.1.3. Experimenty

2.6.2. Sledování týmových metrik v týmu

2.6.3. Úpravy metodik a procesů

2.7. Oponentura estimací, týmem navrhovaných řešení

2.7.1. účast na SCRUM schůzkách

2.7.2. účast na dalších týmových schůzkách

2.8. Eskalace a důraznost v rozhodování

2.9. Poskytuje feedback týmu a okolí

2.9.1. zpětnou vazbu přes videocall, příp. telefon

2.10. Koučink týmu

2.10.1. pravidelná komunikace (indivy, nejlépe on-site) se SCRUM týmem, ale i širším týmem (PMM, BO, Sales)

2.10.2. Jak uchopit?

2.11. Impediment management

2.11.1. průběžně sledovat fungování týmu

2.11.2. impedimenty ze standupu

2.11.2.1. domluvit si postup a potvrzení informace do slacku

3. Remote work

3.1. Transparentní komunikace

3.1.1. Máme jedno místo, kde jsou aktuální informace (slack to není)

3.1.2. Všichni vědí co se kde domluvilo

3.2. Spolupráce

3.2.1. Vyjasněné (kontraktované) role v týmu

3.2.1.1. pokud si PM zařídí sám, nebránit mu, nebýt překážkou. Ale být u toho , abych byl v obraze (to je zodpovědnost toh kdo přebírá iniciativu).

3.2.1.2. Důslednost a Transoarentnost aby byla důvěra

3.3. Best Practices

3.3.1. účast na všech schůzkách

3.3.1.1. zohlednit Remote askpekt při organizaci schůzek - má vyšší prioritu

3.3.2. Nastavit Team Work Agreement

3.3.3. Nástroje pro remote spolupráci (brainstorm, retrospektiva) - Miro Board, Retrium

3.3.4. Virtuální kancelář

3.3.5. 1 x týdně kompletní remote HW (podmínkou je pevně definovaný commitment)

3.3.6. Kodex videokonferencí

3.3.6.1. promítat společný obsah - ideálně i kreslit (Slack) nebo cooperovat (gDoc, edit v confluence)

3.3.6.2. mluví vždy jeden po druhém, nevedou se šeptací debaty

3.3.6.3. Pokud je energie více na jedné straně, musí ji facilitátor přesouvat i na další strany - pokud to dává smysl.

3.4. Co ještě nefunguje

3.4.1. Máme dluh v nezávazné komunikaci s remote členy týmu

3.4.2. Improvementy do Sprintu

3.4.3. Discovery do Sprintu

4. Další kroky působení remote DM v novém týmu

4.1. Představení Experimentu

4.2. Nastavení komunikace v týmu

4.3. Nastavení spolupráce

4.4. Zavedení Best Practices jako experimenty

4.5. Změříme jak jednotlivé činnosti fungují