แผนผังการเขียนแนะนำสถานที่

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
แผนผังการเขียนแนะนำสถานที่ by Mind Map: แผนผังการเขียนแนะนำสถานที่

1. ลักษณะของสถานที่ว่าเป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง เช่น เขาชีจรรย์มีพระแกะสลักด้วยทองคำ

2. ตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่จากสถามที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่ง เช่น เขาชีจรรย์อยู่ที่ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

3. ลักษณะของสถานที่

4. ตำแหน่งที่ตั้ง

5. ระยะทาง

5.1. คือระยะทางการเดินจากจุดเริ่มต้นที่เราเลือกไปยังสถานที่ที่เราต้องการจะไป เช่น จากบ้านไปเขาชีจรรย์ประมาณ 30นาที