สาเหตุของปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สาเหตุของปัญหา by Mind Map: สาเหตุของปัญหา

1. เพื่อนในกลุ่มที่บ้านได้เปิดร้านกาเเฟจึงมีกากกาเเฟเหลือ

2. เพื่อนในกลุ่มชอบจุดเทียนหอม

3. เทียนหอมตามท้องตลาดมีราคาสูง