ประเภทของไอศกรีม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทของไอศกรีม by Mind Map: ประเภทของไอศกรีม

1. จำแนกแบบทั่วไป

1.1. 1. ไอศกรีมนม

1.2. 2. ไอศกรีมดัดแปลง

1.3. 3. ไอศกรีมผสม

1.4. 4. ไอศกรีมหวานเย็น

2. จําแนกตามลักษณะปรากฏ

2.1. 1. Hardened products

2.2. 2. Soft-serve products

3. จําแนกตามระดับคุณภาพ

3.1. 1. Standard ice cream

3.2. 2. Premium ice cream

3.3. 3. Super premium ice cream

4. จําแนกตามปริมาณไขมัน

4.1. 1. ไอศกรีมปกติ

4.2. 2. ไอศกรีมลดไขมัน

4.3. 3. ไอศกรีมไลท์

4.4. 4. ไอศกรีมไขมันต่ำ

4.5. 5. ไอศกรีมปราศจากไขมัน

5. จําแนกตามรสชาติและส่วนผสม

5.1. 1. Plain ice cream

5.2. 2. Bulky flavoured ice cream

5.3. 3. Frozen custard หรือ French ice cream