สรุปความรู้ การใช้ Internet อย่างปลอดภัย & การค้นหาข้อมูลบน Internet

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สรุปความรู้ การใช้ Internet อย่างปลอดภัย & การค้นหาข้อมูลบน Internet by Mind Map: สรุปความรู้ การใช้ Internet อย่างปลอดภัย & การค้นหาข้อมูลบน Internet

1. หลักการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ในปัจจุบันมีผู้ใช้บริการ บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทั่วโลก เพราะเป็นช่องทางที่สามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็ว วิธีป้องกัน หรืออาจคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรมาก ในการใช้งาน แต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับตัวเองแล้ว ก็ทำให้ตนเองเดือดร้อน เราสามารถป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้ ดังนี้

1.1. 1 ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

1.2. 2 ไม่ส่งหลักฐานส่วนตัวของตนเองและคนในครอบครัวให้ผู้อื่น

1.3. 3 ไม่ควรโอนเงินให้ใครอย่างเด็ดขาด

1.4. 4 ไม่ออกไปพบเพื่อนที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ต

1.5. 5 ระมัดระวังการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต

1.6. 6 สอนให้เด็กบอกพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคุณครู ถ้าถูกกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต (Internet Bullying)

1.7. 7 ไม่เผลอบันทึกยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดขณะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะ

1.8. 8 ไม่ควรบันทึกภาพวิดีโอ หรือเสียงที่ไมเหมาะสมบนคอมพิวเตอร์ หรือบนมือถือ

1.9. 9 จัดการกับ Junk Mail จังค์ เมล์ หรือ อีเมล์ขยะ

1.10. 10 จัดการกับแอดแวร์ สปายแวร์

1.11. 11 จัดการกับไวรัสคอมพิวเตอร์

1.12. 12 ใช้ Adult Content Filter ในโปรแกรม P2P

1.13. 13 กรองเว็บไม่เหมาะสมด้วย Content Advisor ในอินเทอร์เน็ต เอ็กซ์พลอเรอ

2. การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ในโลกไซเบอร์สเปซมีข้อมูลมากมายมหาศาล การที่จะค้นหาข้อมูลจำนวนมากมายอย่างนี้เราไม่อาจจะคลิกเพื่อค้นหาข้อมูลพบได้ง่ายๆ จำเป็นจะต้องอาศัยการค้นหาข้อมูลด้วยเครื่องมือค้นหาที่เรียกว่า Search Engine เข้ามาช่วยเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว เว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูลมีมากมายหลายที่ทั้งของคนไทยและ ถ้าเราเปิดไปทีละหน้าจออาจจะต้องเสียเวลาในการค้นหา ผู้ใช้งานเพียงแต่ทราบหัวข้อที่ต้องการค้นหาแล้วป้อน คำหรือข้อความของหัวข้อนั้นๆ ลงไปในช่องที่กำหนด คลิกปุ่มค้นหา เท่านั้น รอสักครู่ข้อมูลอย่างย่อๆ และรายชื่อเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องจะปรากฏให้เราเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ทันที

2.1. การค้นหาข้อมูลมีกี่วิธี ? 1. การค้นหาในรูปแบบ Index Directory 2. การค้นหาในรูปแบบ Search Engine

2.2. เทคนิค 11 ประการที่ควรรู้ในการค้นหาข้อมูล

2.3. 1. เลือกรูปแบบการค้นหาให้ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด

2.4. 2. ใช้คำมากกว่า 1 คำที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกัน

2.5. 3. ใช้บริการของผู้ให้บริการเฉพาะด้าน

2.6. 4. ใส่เครื่องหมายคำพูดครอบคลุมกลุ่มคำที่ต้องการ

2.7. 5. การขึ้นต้นของตัวอักษรตัวเล็กเท่ากันหมด

2.8. 6. ใช้ตัวเชื่อมทาง Logic

2.9. 7. ใช้เครื่องหมายบวกลบคัดเลือกคำ

2.10. 8. ใช้เป็นตัวร่วม

2.11. 9.หลีก เลี่ยงการใช้ตัวเลข

2.12. 10. หลีก เลี่ยงภาษาพูด

2.13. 11. อย่าละเลย Help