Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
UČENJE by Mind Map: UČENJE

1. izazovnost zadatka

1.1. Dovoljno izazovno da utječe na motivaciju!

1.2. Procjena vremena i strategija potrebnih za rješavanje.

2. sposobnosti-emocije-interesi

2.1. slika o sebi

2.2. strah od neuspjeha

2.3. Zadatak: riješi problem! - izazovan i vizualan

2.4. Osjećaj znatiželje!

3. ciljna orijentacija

3.1. orijentacija na zadatak

3.2. orijentacija na ishod

4. samoregulacija

4.1. ciljevi

4.2. organiziranost

4.3. praćenje

4.3.1. Rješavanje metodom pokušaja i pogrešaka.

4.4. fleksibilnosti

5. Vanjski faktori

5.1. vrijeme

6. motivacija

6.1. Dovoljno velika izazovnost

6.2. Utječe na postavljanje i izvršavanje cilja.