Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Action Plan by Mind Map: Action Plan

1. Margroup

1.1. Định hướng Margroup

1.1.1. Sứ mệnh - Phát triển năng lực sinh viên trong nền công nghiệp marketing. - Không ngừng đổi mới những sản phẩm với những giá trị thiết thực, thiết kế riêng cho từng đối tượng sinh viên. - Quan tâm hết mình đến nhu cầu và mong muốn của sinh viên.

1.1.2. Tầm nhìn - Hệ sinh thái dành cho sinh viên trong nền công nghiệp Marketing. - Mô hình hoạt động của margroup bao gồm từ hai phía: client và agency. -Là một môi trường mà sinh viên có thể tự mình sáng tạo ra những sản phẩm thật, có tính thực tiễn cao.

1.2. SWOT

1.2.1. Strengths - Có bề dày lịch sử - Hoạt động chuyên nghiệp, chất lượng - Nhận được sự tư vấn từ các chuyên gia

1.2.2. Weaks Nhân sự hiện tại - Chưa có sự thân thiết giữa các bộ phận - Giữa các bộ phận còn chưa hiểu rõ công việc, khó khăn của nhau - Bonding giữa Ban điều hành và Cộng tác viên chưa thực sự tốt - Giữa các Cộng tác viên còn vui chơi sinh hoạt theo từng nhóm nhỏ - Chưa care và giữ được mood của cộng tác viên dẫn đến việc nhiều Cộng tác viên off giữa chừng dẫn đến việc thiếu nhân sự - Hình ảnh Margroup trong lòng Cộng tác viên không đủ lớn và chuyên nghiệp khi nhìn từ bên ngoài. - Hoạt động bonding nội bộ chưa đủ mạnh và chưa thực sự thu hút được cộng tác viên

1.2.3. Opportunities Marketing là một trong những ngành đã và đang rất hot.

1.2.4. Threats Khung chương trình dày dẫn tới việc khó có thời gian tổ chức nhiều hoạt động bonding

1.2.5. Kết luận Có rất nhiều vấn đề của Margroup ở trong nội bộ tuy không lớn nhưng nó đang kìm hãm sự phát triển của Margroup vì vậy cần hành động để Margroup có thể phát triển mạnh mẽ từ trong ra ngoài

1.3. Liên hệ của ER

1.3.1. SMAG

1.3.1.1. Một số quyền lợi đối với các doanh nghiệp lớn có liên quan đến SMAG

1.3.1.2. Giới thiệu SMAG đến cho các đối tác của ER

1.3.2. COM

1.3.2.1. Một số quyền lợi liên quan đến COM

1.3.2.1.1. Truyền thông

1.3.2.1.2. Thiết kế

1.3.2.1.3. Các hoạt động ở bàn truyền thông

1.3.3. Event

1.3.3.1. Một số quyền lợi liên quan đến Event

1.3.3.1.1. Phát quà của nhà tài trợ

1.3.3.1.2. Quyền lợi khi deal với doanh nghiệp lớn

1.3.3.2. Nhà tài trợ xuất hiện trong buổi event day

1.4. Khung chương trình

1.4.1. Google Sheets - create and edit spreadsheets online, for free.

2. ER nhiệm kỳ 26

2.1. SWOT

2.1.1. Strengths - Phong cách làm việc chuyên nghiệp, chỉn chu - Mọi trao đổi đều rõ ràng. - Luôn đảm bảo thực hiện các quyền lợi của nhà tài trợ.

2.1.2. Weaks - Thiếu nhân sự chạy chương trình, có chương trình phải tuyển cả fellowship, nhiều bạn không giữ được mood lúc đầu. - Không care được nhà tài trợ sau chương trình. - Chương trình nhiều và liên tục, sponsor chạy sát nhau. Vừa mời gọi từ chương trình này đã tới chương trình khác gọi. - Còn chưa giữ được mối quan hệ lâu dài từ cá nhân cũng như tổ chức.

2.1.3. Opportunities - Các công ty hiện nay luôn dành ra một phần doanh thu để làm các hoạt động Marketing. 60% trong số đó là các hoạt động đã được lên kế hoạch trước từ đầu năm và 40% là cho các hoạt động phát sinh và cơ hội của ta nằm trong 40% chi phí cho hoạt động Marketing của doanh nghiệp. - Các công ty luôn muốn hợp tác với một đơn vị đã định vị được thương hiệu trong lòng sinh viên, tổ chức được các chương trình thực tế và ý nghĩa đồng thời mang lại được khả năng nhận diện cao cho công ty của họ.

2.1.4. Threats - Sponsor đang bị bão hòa. - Các doanh nghiệp chỉ hợp tác xong 1 chương trình rồi thôi. - Còn nhiều câu lạc bộ đội nhóm khác.

2.1.5. Kết luận Nhân sự ER chưa đạt hiệu suất tối đa nhất. Cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp tuy có nhưng không dễ vì không chỉ Margroup mà còn nhiều CLB khác cũng liên hệ họ.

2.2. Định hướng ER 26

2.2.1. Sứ mệnh - Phát triển năng lực đối ngoại của Margroup. - Đại diện Margroup tiếp cận và xây dựng các mối quan hệ đối ngoại mang tính chiến lược. - Tìm nguồn tài trợ và dự án cho các dự án và chương trình của Margroup.

2.2.2. Định hướng Xây dựng và duy trì mối quan hệ mang tính chiến lược giữa Nhóm Margroup với các với các đối tác bên ngoài (Doanh nghiệp, Đoàn Hội Trường, Khoa) nhằm đảm bảo nguồn lực hỗ trợ cho các hoạt động của Nhóm theo định hướng của BTT.

2.2.3. Function - Sponsor ship - External Networking - Branding

2.2.4. Lý do - Ở nhiệm kỳ 26 em mong muốn ER đẩy mạnh hơn những hợp tác mang tính chiến lược nhằm đảm bảo chắc chắn được nguồn tài trợ để tổ chức cho các chương trình. Giảm thiểu áp lược cho team Sponsor và team content trong việc triển khai các dự án. - Đảm bảo bộ phận đi đúng định hướng của Margroup.

2.2.5. Liên hệ với định hướng của Margroup - ER sẽ đóng vai trò như một Brand Team. - Khẳng định thương hiệu Margroup và sản phẩm Margroup đem lại. - Làm các yếu tố liên quan đến thương hiệu.

2.3. Hành động

2.3.1. Nhân sự

2.3.1.1. Vấn đề - Thiếu nhân sự chạy chương trình - Chưa tạo đủ động lực để các bạn hoạt động

2.3.1.2. Lý do - Khung chương trình liên tục và sát nhau. - Các bạn dễ nản sau khi chạy xong 1-2 chương trình do không giữ được mối quan hệ lâu dài với đối tác.

2.3.1.3. Mục đích Phát triển nhân sự ER mạnh mẽ từ trong ra ngoài

2.3.1.3.1. Thấu hiểu được nhân sự

2.3.1.3.2. Phát triển nhân sự ER ở bên ngoài

2.3.2. Database

2.3.2.1. Vấn đề - Database hiện tại chưa giải quyết được vấn đề gọi trùng một doanh nghiệp ở 2 chương trình sát nhau. - Chưa phân loại được doanh nghiệp

2.3.2.2. Giải pháp

2.3.2.2.1. Bảng Database

2.3.2.2.2. Mục tiêu Tạo động lực cho nhân sự ER cập nhật database thường xuyên và đạt KPI là 180 doanh nghiệp/1 người/ 1 quý

2.3.3. Đối tác

2.3.3.1. Vấn đề chung - Chưa thực sự tạo được độ tin tưởng dành cho đối tác - Chưa thực sự tạo được sự liên kết lâu dài

2.3.3.2. Lý do - Vì cứ xong chương trình là không liên hệ người ta nữa

2.3.3.3. Thang đo mức độ hài lòng

2.3.3.3.1. Mục đích - Đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp. - Tìm ra lý do để khắc phục.

2.3.3.3.2. Thang đo Khảo sát mức độ hài lòng của nhà tài trợ sau chương trình CMO Think & Action 2019

2.3.3.4. Đối tác liên hệ trước mỗi chương trình

2.3.3.4.1. Quy trình đối ngoại

2.3.3.5. Đối tác liên hệ đầu nhiệm kỳ

2.3.3.5.1. Giới thiệu các chương trình của Margroup

2.3.3.5.2. Đối tác chiến lược

2.3.3.5.3. Lý do: Vì đây mà thời gian bộ phận Marketing chưa chốt kế hoạch trong năm tới nên em muốn biến mình thành một phần trong kế hoạch Marketing của họ.