วัสดุ เครื่องมือ กลไกลไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
วัสดุ เครื่องมือ กลไกลไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ by Mind Map: วัสดุ เครื่องมือ กลไกลไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

1. เครื่องมือพื้นฐาน

1.1. เครื่องมือสำหรับวัดขนาด

1.1.1. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

1.1.1.1. แบบธรรมดา

1.1.1.2. แบบดิจิตอล

1.1.2. ไม้บรรทัดวัดองศาหรือวัดมุม

1.1.2.1. แบบธรรมดา

1.1.2.2. แบบดิจิตอล

1.2. เครื่องมือสำหรับการตัด

1.2.1. คีม

1.2.1.1. คีมปากแหลม

1.2.1.2. คีมตัดปากเฉียง

1.2.2. เลื่อยและปากกาตัด

1.2.2.1. เลื่อยรอ

1.2.2.2. เลื่อยจิ๊กซอ

1.2.2.3. เลื่อยตัดเหล็ก

1.2.2.4. เลื่อยวงเดือน

1.2.2.5. เลื่อยไฟเบอร์

1.3. เครื่องมือสำหรับการเจาะ

1.3.1. สว่านมือ

1.3.1.1. แบบธรรมดา

1.3.1.2. แบบโรตาริ