plan build and growth group DDNT (5 năm)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
plan build and growth group DDNT (5 năm) by Mind Map: plan build and growth  group DDNT (5 năm)

1. growth (2 năm): Mở rộng đề tài của group về tam giác vàng du lịch (Lâm Đồng, Bình Thuận, Khánh Hòa - Ninh Thuận là trung tâm)

1.1. Năm 4 (01/23 - 12/23)

1.1.1. Content song ngữ_admin hỗ trợ ngôn ngữ cho mem đăng bài

1.1.2. Phát triển, mở rộng, đổi tên group

1.1.3. Liên kết với các KOLs, influencers nổi tiếng hơn để quảng bá

1.1.4. Xác định tập trung content cho khu vực hướng tới

1.2. Năm 5 (01/24- 12/24)

1.2.1. Quản lý, duy trì tốt các hoạt động content

1.2.2. Phát triển vững chắc nội dung theo từng tỉnh địa lý sẽ mở rộng

2. Build (3 năm): Tập trung mảng du lịch Ninh Thuận

2.1. Thời gian đầu (09/19 - 12/19)

2.1.1. 1. Dựa vào fanpage DDNT để giới thiệu group

2.1.2. 2. Tặng các voucher khi join vào group (liên kết với các nhà hàng gần khu du lịch)_đăng trên kênh fanpage

2.1.3. 3. Chủ động tạo content đánh giá (đảm bảo đủ bài đăng ở mục timeline)

2.1.4. 4. Tham gia vào các group, fanpage về du lịch, xe ô tô, các khu nghỉ dưỡng để giới thiệu về group

2.1.5. 5. Seeding các nội dung của group

2.1.6. 6. Liên kết với các trang hình ảnh đẹp, photoshop để quảng bá group

2.1.7. 7. Đăng đàn trên forum DDNT

2.1.8. 8. Tối thiểu có 5 tài khoản seeding

2.2. Năm 1 (01/20 - 12/20)

2.2.1. Tiếp tục thực hiện từ mục 1-6 của time đầu

2.2.2. Hợp tác các influencers ở Ninh Thuận và các mảng du lịch QC cho group và fanpage

2.2.3. Tuyên dương các mems hoạt động tích cực

2.2.4. Tổ chức các chương trình event, offline nhóm quảng bá group. Tìm kiếm thêm các biên tập viên cho group.

2.3. Năm 2 (01/21 - 12/21)

2.3.1. Hoạt động như năm 1

2.3.2. Tùy theo xu hướng để đưa ra các trào lưu mới

2.3.3. Tạo các minigame cho các thành viên

2.4. Năm 3 (01/22 - 12/22)

2.4.1. Hoạt động như năm 2

2.4.2. Tùy theo xu hướng để đưa ra các trào lưu mới

2.4.3. Bắt đầu đưa vào QC 1 cách tế nhị,

3. Định hướng

3.1. - Tạo 1 group du lịch từ nền tảng DDNT

3.2. Hoạt động và phát triển group

3.3. Định hướng KH là kênh affiliate marketing

3.4. Thu tiền QC, bán sp

3.5. Group mở

3.6. Hình thức du lịch trải nghiệm

4. Mô tả + quy định riêng

4.1. Tính cách

4.1.1. Thoải mái

4.1.2. Tươi trẻ

4.1.3. Sáng tạo

4.1.4. Nghệ thuật

4.1.5. Sự thật

4.2. Hình ảnh

4.2.1. Nghệ thuật

4.2.2. Đẹp

4.2.3. Độ phân giải và kích thước tối thiểu 720x576 (SD)

4.2.4. Video chất lượng 480p trở lên

4.2.5. Mới, lạ

4.2.6. Không dùng ảnh phản cảm, nude

4.3. Ngôn ngữ

4.3.1. Đúng chính tả

4.3.2. Support dấu câu

4.3.3. Admin có thể hỗ trợ 2 ngôn ngữ (anh-việt)

4.4. Quy định

4.4.1. Nếu lấy từ nguồn khác phải ghi rõ

4.4.2. Comment quá nhiều tranh cãi sẽ tắt chế độ cmt

4.4.3. Không post đánh giá về chính trị, tôn giáo

4.4.4. Báo cáo các bài viết: bán hàng, chửi tục, việc làm, tour, ngoài lề.... cảnh báo 3 lần và remove

4.4.5. Bóc phốt bậy bạ cảnh cáo 3 lần remove

4.4.6. Các tài khoản dính virus post linh tinh sẽ bị remove tránh ảnh hưởng tập thể

4.4.7. Members không quảng cáo về các doanh nghiệp, hãng du lịch, hãng vận tải.. Nhưng được nêu trải nghiệm

4.5. Admin có quyền thay đổi, bổ sung nội quy tuỳ theo sự phát triển của nhóm.

5. Timeline/ bài post

5.1. 2020 - 2024

5.2. Duyệt bài post của thành viên tối thiểu 2 tiếng

5.3. Hỗ trợ lên bài tối thiểu 1 ngày 2 bài

5.4. Không Tối đa ngày

6. Content

6.1. Content admin

6.1.1. Vẻ đẹp NT

6.1.2. hashtag các chuyên mục (nếu có kinh phí)

6.1.3. Giúp đỡ, thông tin về các địa điểm, time du lịch

6.1.4. Các tip du lịch

6.2. Thành viên

6.2.1. Vẻ đẹp NT

6.2.2. Các tip du lịch

6.2.3. Giúp đỡ, thông tin về các địa điểm, time du lịch

6.2.4. Bóc phốt, thông tin xấu cần có hình ảnh, thông tin xác thực

7. Ngân sách và dự toán

8. Topic

8.1. Thu hút du lịch Ninh Thuận

8.2. Khám phá Ninh Thuận

9. Mục tiêu:

9.1. Thời gian đầu (09/19 - 12/19)

9.1.1. KPI: 500 mems join

9.1.2. Hoạt động tối thiểu 20 mems

9.1.3. Mục tiêu: 1000 mems join

9.2. Năm 1 (01/20 - 12/20)

9.2.1. 2k mems join

9.2.2. Hoạt động tối thiểu 100 mems

9.3. Năm 2 (01/21 - 12/21)

9.3.1. 5k mems join

9.3.2. Hoạt động tối thiểu 200 mems

9.4. Hoạt động tối thiểu 300 mems

9.5. Năm 3 (01/22 - 12/22)

9.5.1. 10k mems join

9.5.2. Thu được tiền QC, bán sản phẩm từ năm thứ 3 trở đi

9.6. Năm 4 (01/23 - 12/23)

9.6.1. 20k mems join

9.6.2. 1k following foreigners

9.6.3. Hoạt động tối thiểu 350 mems

9.6.4. Bán sp, thu được tiền QC

9.7. Năm 5 (01/24- 12/24)

9.7.1. 40k mems join

9.7.2. Tương tác: 400 ~ 1200 người

9.7.3. Bán sp, thu được tiền QC

9.7.4. 2k following foreigners

10. Đối tượng

10.1. Tuổi: 16-40

10.2. Giới tính: đủ các thành phần

10.3. Tính chất KH

10.3.1. yêu thích, ý định du lịch

10.3.2. Thik review, check in

10.3.3. Ưa muốn tìm hiểu thông tin

10.4. Vị trí

10.4.1. Ninh Thuận

10.4.2. Các tỉnh khác

10.4.3. Sử dụng ngôn ngữ English