เทคโนโลยีที่ใช้ในองค์ประกอบ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เทคโนโลยีที่ใช้ในองค์ประกอบ by Mind Map: เทคโนโลยีที่ใช้ในองค์ประกอบ

1. Mymo

1.1. MyMo เป็นระบบ Mobile Banking สําหรับธนาคารออมสิน ที่เราสามารถทํา ธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ ได้ตลอด 24ชั่วโมง ไม่มีเวลาปิดทําการ ไม่ต้องเดิน ทางไปธนาคารไม่ต้องรอคิวให้ยุ่งยากใจแต่ ประการใด การที่เราจะทําธุรกรรมผ่านมือ ถือได้เราต้องมี Wifi หรือ 3G 4G

1.2. MYMO ทำอะไรได้บ้าง 1.บริการ 24 ชม. 2.โอนเงินผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 3.จ่ายบิลด้วย Barcode 4.เช็คประวัติการทำงานย้อนหลังสูงสุด 5 ปี 5.แจ้งเตือนเมื่อถูกรางวัลฉลากออมสิน 6.จ่ายค่างสดสินเชื่อ 7.สามารถถอนเงินจากแอป MYMO โดยไม่ต้องใช้บัตร

1.3. การให้บริการ 1.แอป MYMO จะไม่เก็บรหัสผ่านหรือข้อมูลในโทรศัพท์ ต้องใส่รหัสทุกครั้งที่เข้าใช้งาน 2. MYMO จะออกจากระบบอย่างอัตโนมัติเมื่อไม่มีกรใช้งานภายใน 2 นาที 3.ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกส่งผ่าน MYMO ถูกป้องกันโดยรหัสชั้นสูง

2. โรงภาพยนตร์

2.1. 1.ตู้กดตั๋วหนังอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดเวลาต่อแถวในการซื้อตั๋วเข้าชมภาพยนตร์ 2.ภาพโปสเตอร์ภาพยนตร์ ช่วยดึงดูดความสนใจในการเลือกชม 3.จอฉายภาพยนตร์ ช่วยบอกเวลาฉายภาพยนตร์ ผู้ชมสามารถตรวจสอบเวลาเข้าโรงหนังได้ 4.จอ LED โฆษณาอาหาร ช่วยแสดงตัวอย่างรายการอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกและสั่งอาหารได้

3. TOT easy life

3.1. TOT easy life เป็นแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นเพื่อความสะดวกสบายให้กับลูกค้า

3.2. ประโยชน์ 1.ใช้ในการตรวจสอบยอดค่าใช้บริการ 2.ค้นหาศูนย์บริการ 3.เติมเงิน 4.สมัครบริการพิเศษ 5.แจ้งเหตุเสีย 6.ชำระค่าบริการด้วย QR Code และ Bar Code ผ่านทางมือถือ

3.3. ข้อดี สามารถตรวจสอบเช็คยอด พร้อมชำระค่าบริการได้ง่าย และสามารถติดต่อกับศูนย์ได้สะดวก ข้อเสีย ต้องอินเตอร์เน็ตในการเปิดแอพพลิเคชั่น ต้องมีมือถือเป็นสื่อกลางในการใช้งาน

4. เซเว่นอีเลฟเว่น

4.1. 1.เครืองบันทึกเงินสด หน้าที่ของมันคือ นอกจากคํานวณเงินที่ขายสินค้าได้ เครื่อง นี้ยังเป็นแหล่งข้อมูลดิบที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคโดยตรง เพราะทันทีที่สินค้าถูกขายออกไป ข้อมูล ทั้งหมดที่เกี่ยวกับ ตัวสินค้าที่ขายได้ทุกชิ้น ประเภท ยี่ห้อ ราคา จํานวน ข้อมูล เหล่านี้จะถูกส่งไปยังเครื่องพีซี ที่ตั้งอยู่ หลังร้าน

4.2. 2.เครื่องอ่านบาร์โค้ด ตัวเลขของรหัสสินค้าที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของระบบสินค้า คงคลังจะมีจํานวนหลักค่อนข้างมาก เมื่อต้องการเรียกใช้หรือตรวจสอบโดยการป้อนข้อมูลผ่านแป้น พิมพ์จะทําให้เกิดการผิดพลาดได้ง่าย จึงเกิดแนวคิดในการพิมพ์ รหัสสินค้าออกมาเป็นแบบแท่งรหัสสีดําและขาวต่อเนื่องกัน

4.3. 3.บานประตูเลื่อนอัตโนมัติ เป็นประตูที่ใช้ระบบเซ็นเซอร์ฝังไว้ภายในและภายนอกหน้าทาง เข้าและออกของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เมื่อมีผู้มาใช้บริการเดิน เข้า-ออก ระบบเซ็นเซอร์ก็จะทํางานโดยสั่งให้ประตูบานเลื่อน เปิดออกและเมื่อผู้ใช้บริการเดินพ้นจากหน้าประตูก็จะปิด

4.4. 4.กล้องวงจรปิด ระบบของ กล้องที่มีไว้บันทึกภาพเคลื่อนไหว ที่นําไปติดไว้ตามที่ต่างๆ มายัง ส่วนที่เรียกว่า เครื่องบันทึกภาพและเสียงที่เรียกว่า เครื่อง DVR ( Digital Video Recorder ) ซึ่งตัว DVR ก็จะสามารถต่อกับตัว Monitorได้เพื่อที่เอาไว้ สอดส่องอยู่ตลอดเวลาส่วนมากระบบ กล้องวงจรปิด CCTV มักจะนําไปใช้ใน ระบบ เพื่อการรักษาความปลอดภัย

5. ห้องสมุด

5.1. E-MAGAZINE นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์เป็น E-Magazine ที่นักศึกษา สามารถเข้าใช้งานได้ฟรีผ่าน e-Passport

5.2. E-BOOK หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็น E-Book ทีมหาวิทยาลัยมีการ จัดซื้อเข้ามาให้บริการเพื่อให้ครอบคลุมในทุกสาขาวิชา

5.3. E-JOURNAL วารสารอิเล็กทรอนิกส์เป็น E-Journal ที่มี่การแนะนํา และเปิดให้ใช้งานฟรี

5.4. E-DATABASE ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นฐานข้อมูลที่ได้รับ การสนับสนุน จาก สกอ. มีมากกว่า 13 ฐานข้อมูล

5.5. E-THESIS ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บ ข้อมูลวิทยานิพนธ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

6. ร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส

6.1. SENSORMATIC มีหน้าที่เป็นเครื่องกันขโมยแบบดิจิตอล

6.2. กล้องวงจรปิด มีหน้าที่ถ่ายถอดภาพวิดีโอ ไปยังอุปกรณ์ปลายทางคอยเฝาระวังความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่

6.3. ตาชั่งน้ำหนัก ทําหน้าทีโดยการประมวลผลน้ำหนักของบุคคล

6.4. ตู้แช่ยา ทําหน้าที่ แช่ยาภายในอุณหภูมิ 2-8 cํ

6.5. เครื่องอ่านบาร์โค้ด ทําหน้าที่นําข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านบาร์โค้ดแล้วนําไปประมวลผล

6.6. เครื่องรูดบัตร ทําหน้าที่อ่านข้อมูลบัตรเครดิต เพื่อสะดวก แก่การทําธุรกรรมต่างๆ

6.7. คอมพิวเตอร์ ทําหน้าทีอํานวยความสะดวกในการบันทึก รายการซื้อ ขายราคา วันที่จําหน่าย

6.8. ประตูอัติโนมัติ มีหน้าทีเปิดปิดรับผู้ใช้โดยใช้เซ้นเซอร์จับวัตถุ

7. TRUEMOVE H

7.1. 1.ตู้กดบัตรคิว เครื่องกดบัตรคิว ถูกออกแบบมาให้สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการทํางาน เพื่อให้ได้ระบบคิวที่เหมาะสมกับองค์กรของ ท่าน จุดเด่นของ ตู้ออกบัตรคิวอัตโนมัติ เป็นแบบ Standalone ไม่จําเป็นต้องมี Main Controller ในการ ควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ เพราะเครื่องเป็นแบบ All in One สามารถทํางานได้ด้วยตัวเอง พร้อมรองรับการเชื่อมต่อ Caller ได้มากกว่า 200 ตัว

7.2. 2.ตู้คีออส เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีการนําเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์ใน รูปแบบสื่อดิจิตอลที่นํามาทดแทนเทคโนโลยีปายโฆษณา แบบเก่า โดยในตู้คีออสนั้น สามารถประยุกต์ใช้งานได้ อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเช็คอินตัวเครื่องบิน รวม ไปถึงการตรวจสอบข้อมูลที่ให้บริการต่างๆภายในองกรณ์ ของท่านด้วย