Get Started. It's Free
or sign up with your email address
empty by Mind Map: empty

1. MỆ VUI VIỆT NAM

1.1. MỆ VUI 29 TQT

1.2. YÊN CHAY PHẠM NGỌC THẠCH

2. SHOP RƯỢU CÁI THÙNG GỖ

2.1. Qua Zalo

2.2. Qua Facebook

2.3. Qua Gmail

2.4. Qua số ĐT

2.5. Bằng Email

3. SHOP HUYỀN TÂN ĐỊNH

3.1. Liên kết với các MXH khi đăng bài

3.2. Gửi tin nhắn cho KH / liên kết với các mạng DĐ trả phí

3.3. Tự động gửi mail theo lịch cho member

4. HOBBIES

4.1. Mạng xã hội

4.1.1. Instagram : Sữ dụng hiệu quả

4.2. FREEDIVING

4.2.1. CO2 DINAMIC TABLE