Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MỆ VUI ONLINE by Mind Map: MỆ VUI ONLINE

1. CHÚNG TÔI

1.1. Giới thiệu

1.2. Hình ảnh

1.3. Thực đơn

1.4. Ưu đãi

1.5. Sự kiện

1.6. Đặt bàn - Liên hệ

2. BẾP XƯA NGƯỜI TRUNG

2.1. Video

2.2. Bài

2.3. Công thức nấu món

3. Đặt món giao tận nơi

3.1. Nhóm sp 1

3.1.1. Món ăn 1

3.1.1.1. Hình ành

3.1.1.2. Mô tả

3.1.1.3. Giá

3.1.1.3.1. Giá thường

3.1.1.3.2. Giá khuyến mãi

3.1.1.3.3. Phụ thu bảo vệ môi trường

3.1.1.3.4. Phụ thu giao hàng

3.1.1.4. Đặt hàng

3.1.1.4.1. Đặt qua website

3.1.1.4.2. Đặt qua zalo, facebook

3.1.1.4.3. Đặt qua điện thoại

3.1.1.4.4. Đặt qua bên thứ 3

3.1.2. Món ăn 2...

3.2. Nhóm sp 2...

4. Adminitration

4.1. Phân quyền

4.1.1. admin tổng

4.1.2. Điều hành

4.1.3. Quán

4.1.4. Khách hàng

4.2. Các bước đi đơn hàng

4.2.1. 1. Khách Hàng

4.2.1.1. Tạo đơn hàng qua web

4.2.1.2. Gọi ĐT trực tiếp cho Điều hành

4.2.2. 2. Điều hành nhận đơn hàng.

4.2.2.1. Sale tạo đơn hàng cho KH

4.2.2.2. Check đơn hàng với quán ( ĐT/Zalo...)

4.2.2.3. Gọi cho KH nếu có vấn đề

4.2.2.3.1. Cancel đơn hàng

4.2.2.4. Chuyễn đơn hàng cho quán

4.2.3. 3. Quán nhận đơn hàng. Ra bill ebiz. Giao đi và xác nhận đã giao

4.2.3.1. Xác nhận bắt đầu giao được gửi qua tin nhắn cho KH

4.2.3.2. Nếu KH đã CK-Kết thúc đơn hàng

4.2.4. 4. Giao nhận về trả tiền. Kết thúc đơn hàng.

4.3. Báo cáo

4.3.1. Theo thời gian

4.3.1.1. KH mới

4.3.1.2. KH cũ

4.3.1.3. Doanh số

4.3.1.4. Món ăn

4.3.1.5. ......

5. Đăng ký thành viên

5.1. Qua Zalo

5.2. Qua Facebook

5.3. Qua Gmail

5.4. Qua số ĐT

5.5. Bằng Email

6. ONLINE MARKETING

6.1. Liên kết với các MXH khi đăng bài

6.2. Gửi tin nhắn cho KH / liên kết với các mạng DĐ trả phí

6.3. Tự động gửi mail theo lịch cho member