Kynaforkids (kids)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kynaforkids (kids) by Mind Map: Kynaforkids (kids)

1. kynaforkids.vn/toan

1.1. Trang visitor : - Kids.vn/toan/hoc-toan-tu-duy-voi-ban-tinh-soroban - Kids.vn/toan/hoc-toan-phuong-phap-finger-math

1.2. Trang landing page sẽ theo cấu trúc domain/khoa-hoc/url của khóa học đó/ version : kynaforkids.vn/khoa-hoc/hoc-toan-tu-duy-voi-ban-tinh-soroban-v4

2. kynaforkids.vn/tieng-anh

2.1. URL - kynaforkids.vn/tieng-anh/tieng-anh-cambridge-cho-tre-tai-nha-cung-kyna-english - kynaforkids.vn/tieng-anh/kyna-english-tieng-anh-1-kem-1-truc-tuyen-voi-giao-vien-nuoc-ngoai

2.2. Trang landing page sẽ theo cấu trúc domain/khoa-hoc/url của khóa học đó/ version : kynaforkids.vn/khoa-hoc/hoc-toan-tu-duy-voi-ban-tinh-soroban-v4

3. kynaforkids.vn/khoa-hoc-cho-bo-me

3.1. URL chi tiết : Kids.vn/cha-me/chi-tiet-khoa-hoc

4. kynaforkids.vn/ung-dung

4.1. kids.vn/gioi-thieu

4.1.1. kynaforkids.vn/gioi-thieu

4.2. URL chi tiết : Kids.vn/ung-dung/chi-tiet-ung-dung

5. kids.vn/huong-dan-hoc

5.1. kynaforkids.vn/huong-dan-hoc

6. kids.vn/blog

6.1. kynaforkids.vn/blog/

6.2. Các category chính : - Toán Cho Trẻ Từ ... đến .... - Tiếng Anh cho trẻ - Ebook Miễn Phí - Nuôi dạy con

7. Kids.vn/hop-tac