คอลีฟะห์อบูบักร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
คอลีฟะห์อบูบักร์ by Mind Map: คอลีฟะห์อบูบักร์

1. ผลงานและความเจริญ

1.1. การรวบรวมอัลกุรอานเป็นเล่ม

1.2. เคลื่อนทัพอูซามะห์

1.3. เป็นผู้นำในการประกอบพิธีฮัจญ์

1.4. ทำสงครามปราบปราม

1.4.1. ผู้ที่ไม่ยอมจ่ายซะกาต

1.4.2. ผู้ที่ตกมุรตัด

1.4.3. ผู้ที่อ้างตนเป็นนบี

1.5. การพิชิตดินแดนต่างๆ

1.5.1. พิชิตดินแดนชาม ปีฮ.ศ.12

1.5.2. พิชิตอิรัก ปีฮ.ศ.13

1.6. ดะอฺวะฮฺบุคคลสำคัญ

1.6.1. อบูอูบัยดิลละฮฺ บิน อัลญัรรอฮฺ

1.6.2. อุษมาน บิน อัฟฟาน

1.6.3. อับดุลเราะฮฺมาน บิน เอาฟ์

1.6.4. ซาอัด บิน อบีวักกอส

1.6.5. ซูเบร์ บิน เอาวาม

1.6.6. ฏอลฮะฮฺ บิน อูบัยดิลละฮฺ

2. การเป็นคอลีฟะห์

2.1. คุฏบะฮฺแรก

2.1.1. ความยุติธรรม/ความเสมอภาค

2.1.2. ความอดทน

2.1.3. ความรับผิดชอบ

2.1.4. การเชื่อฟังผู้นำ

2.1.5. ความถ่อมตน

2.2. ดำรงตำแหน่งเป็นคอลีฟะห์ 2ปี 3เดือน

2.3. ประชุมหารือกัน

2.3.1. ณ เพิงพักของตระกูลซาอีดะห์

2.3.2. ที่ษะกีฟะห์

2.3.3. เสนอให้อูมัรหรืออบูอูบัยดะห์เป็นคอลีฟะห์

3. ชีวประวัติ

3.1. ชื่อ

3.1.1. ก่อนเข้ารับอิสลาม

3.1.1.1. อับดุลกะอฺบะฮฺ

3.1.2. หลังการเข้ารับอิสลาม

3.1.2.1. อับดุลลอฮฺ บิน อบูกูฮาฟะห์

3.2. ฉายา

3.2.1. อัศศิ๊ดดี๊ก

3.2.2. อัลอาตี๊ก

3.3. เชื้อสาย

3.3.1. เผ่า

3.3.1.1. กูรอยช์

3.3.2. ตระกูล

3.3.2.1. ตะมีม

3.4. เกิด

3.4.1. ปีค.ศ.573 ที่มักกะห์

3.5. เสียชีวิต

3.5.1. ปีฮ.ศ.13 ที่มาดีนะห์

4. การช่วยเหลือต่อท่านนบี

4.1. ปกป้องท่านนบีจากการถูกทำร้ายจากสัตว์

4.2. ปกป้องท่านนบีจากการถูกทำร้ายโดยชาวมุชริก

4.3. ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับท่านนบี

4.4. เป็นเพื่อนร่วมทางของท่านนบี

5. ครอบครัว

5.1. บิดา

5.1.1. อุษมาน (อบูกูฮาฟะห์)

5.2. มารดา

5.2.1. ซัลมา บินตี ซัคร์ (อุมมูลคอยร์)

5.3. ลูก

5.3.1. อับดุลเราะฮฺมาน

5.3.2. อาอิชะฮฺ

5.3.3. อับดุลลอฮฺ

5.3.4. อุมมูกัลซูม

5.3.5. มูฮัมมัด

5.3.6. อัสมาอฺ

5.4. ภรรยา

5.4.1. ยุคก่อนอิสลาม

5.4.1.1. อุมมูรุมมาน

5.4.1.2. กูตัยละฮฺ

5.4.2. ยุคอิสลาม

5.4.2.1. ฮาบีบะฮฺ

5.4.2.2. อัสมา

6. ลักษณะการปกครอง

6.1. ใช้บทบัญญัติอิสลามในการตัดสิน

6.2. แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

6.3. การปกครองแบบเด็ดขาด

6.4. ก่อตั้งสำนักงานนิติบัญญัติ

6.5. แต่งตั้งสภาและมัจลิสหารือกัน

6.6. มัสยิดเป็นศูนย์กลางในการศึกษา

7. บุคลิกและคุณลักษณะ

7.1. ผิวขาว สูงโปร่ง แก้มตอก หน้าผากโหนก

7.2. อ่อนโยน พูดจาฉะฉาน บุคลิกคล้ายท่านนบี

7.3. นิสัยสุขุม กล้าหาญ อดทน สมถะเรียบร้อย

7.4. ใจบุญ ชอบช่วยเหลือผู้ยากไร้ ไม่ชอบความฟุ้งเฟ้อหรูหรา

7.5. ไม่เคยแตะต้องสุราและของมึนเมาต่างๆ

7.6. ไม่เคยประพฤติตัวเสเพลเกเร

8. ความประเสริฐ

8.1. เป็นผู้ชายคนแรกที่เข้ารับอิสลาม

8.2. เป็นหนึ่งในสิบคนที่ได้รับสัญญาเข้าสวรรค์

8.3. เป็นสหายคนสนิทของท่านรอซูล

8.4. ท่านซื้อทาสมุสลิมจำนวน7คน ปล่อยให้เป็นอิสระ

8.5. ท่านได้เข้าร่วมสงครามพร้อมกับท่านนบีทุกครั้ง

8.6. เป็นบุคคลที่ประเสริฐที่สุดแห่งประชาชาตินี้ถัดจากท่านรอซูล

9. การเสียชีวิต

9.1. ชาวยิวลอบวางยาพิษใส่ในเครื่องดื่ม

9.2. วากัฟทรัพสินทั้งหมด

9.3. ศพของท่านถูกฝังเคียงข้างท่านนบี

9.4. เสียชีวิตวันที่ 12 ญะมาดิลอาคิร

9.5. สั่งเสียให้อูมัรเป็นคอลีฟะห์หลังจากท่าน

9.6. เสียชีวิตตอนอายุ 63ปี

10. การเข้ารับอิสลาม

10.1. เป็นชายฉกรรจ์คนแรกที่เข้ารับอิสลาม

10.2. เข้ารับอิสลามด้วยความสมัครใจ

10.3. รับอิสลามเมื่ออายุ 37ปี