IKT naudojimas suaugusiųjų švietime (mokymai)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IKT naudojimas suaugusiųjų švietime (mokymai) by Mind Map: IKT naudojimas suaugusiųjų švietime (mokymai)

1. Įžanginė dalis

1.1. Kurso aprašymas, tikslai, uždaviniai

1.2. IKT panaudojimo patirties identifikavimo klausimynas

1.3. Suaugusiųjų švietėjų vadovas

1.4. Informaciniai šaltiniai

1.4.1. Terminų žodynas

1.4.2. Step-up projekto svetainė

2. 1 modulis. Mokymų planavimas ir koordinavimas

2.1. Plačiau apie mokymų planavimo ir koordinavimo modulį

2.2. Plačiau apie Evernote programinę priemonę

2.3. 1 dalis. Suaugusiųjų mokymosi rengimo planavimas

2.4. 2 dalis. Pasirengimas darbui Evernote sistemoje