CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI by Mind Map: CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI  THOẠI

1. Phương châm về lượng.

1.1. Khái niệm: Khi giao tiếp, cần nói cho có nội dung, nội dung của lời nói phải đáp ứng đúng yêu cầu của cuộc giao tiếp, không thiếu, không thừa.

1.2. Ví dụ: Trâu là một loài gia súc được nuôi ở nhà ( thừa )

2. Phương châm về chất.

2.1. Khái niệm: Khi giao tiếp, đừng nói những điều mà mình không tin là đúng hay không có bằng chứng xác thực.

2.2. Ví dụ: Nhà anh kia có ma ( không có bằng chứng xác thực )

3. Phương châm quan hệ.

3.1. Khái niệm: Khi giao tiếp, cần nói đúng vào đề tài giao tiếp, tránh nói lạc đề.

3.2. Ví dụ: ông nói gà, bà nói vịt ( lạc đề )

4. Phương châm cách thức.

4.1. Khái niệm: Khi giao tiếp, cần chú ý nói ngắn gọn, rành mạch, tránh cách nói mơ hồ.

4.2. Ví dụ: dây cà ra dây muống ( ấp úng )

5. Phương châm lịch sự.

5.1. Khái niệm: Khi giao tiếp, cần tế nhị và tôn trọng người khác.

5.2. Ví dụ: Nhân tiện đây xin hỏi bé nhà chị giờ thế nào ? ( tế nhị )