ปัญหาห้องน้ำสกปรก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ปัญหาห้องน้ำสกปรก by Mind Map: ปัญหาห้องน้ำสกปรก

1. การทิ้งขยะไม่ลงถังที่มีไว้ให้น้ำ

2. การฉีดน้ำลงบนพื้นจนน้ำปริ่มพื้นห้องน้ำ

3. การเหยียบฝารองนั่ง

4. การไม่กดชักโครกหลังใช้งานเสร็จ

5. การขีดเขียนผนังห้องน้ำ

6. การทิ้งขยะปฏิกูลต่างๆลงในชักโครกทำให้ชักโครกกดไม่ลง

7. การสูบบุหรี่ในห้องน้ำ

8. การปล่อนห้องห้องทิ้งไว้เป็นระยะเลานานโดยไม่ทำความสะอาด