การจำแนกผักตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การจำแนกผักตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์ by Mind Map: การจำแนกผักตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์

1. ตระกูลกะหล่ำ

1.1. กะหล่ำดาว

1.2. กะหล่ าดอก

1.3. กะหล่ าปล

1.4. กวางตุ้ง

1.5. คะน้า

1.6. ผักกาดขาว

1.7. ผักกาดเขียวปลี

1.8. ผักกาดหัว

1.9. บล็อกโคลี่

2. ตระกูลแตง

2.1. แตงกวา

2.2. แตงเทศ

2.3. แตงโม

2.4. ตำลึง

2.5. บวบเหลี่ยม

2.6. บวบหอม

2.7. น้ำเต้า

2.8. ฟักทอง

2.9. มะระ

3. ตระกูลถั่ว

3.1. กระถิน

3.2. แค

3.3. ชะอม

3.4. ถั่วแขก

3.5. ถั่วฝักยาว

3.6. ถั่วลันเตา

3.7. มันแกว

3.8. โสน

4. ตระกูลมะเขือ

4.1. พริก

4.2. พริกยักษ์

4.3. พริกหวาน

4.4. มะเขือ

4.5. มะเขือเทศ

4.6. มะแว้ง

5. ตระกูลอื่นๆ

5.1. ข้าวโพดหวาน

5.2. ขึ้นฉ่าย

5.3. เครื่องเทศ

5.4. ผักกาดหอม

5.5. ผักชี

5.6. ผักบุ้งจีน

5.7. สมุนไพร