สัตว์บก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สัตว์บก by Mind Map: สัตว์บก

1. อาหาร

1.1. กินพืช

1.2. กินเนื้อ

1.3. อาหารเม็ด

2. ที่อยู่อาศัย

2.1. บ้าน

2.2. เล้า

2.3. ป่า

3. ประโยชน์

3.1. สัตว์เลี้ยง

3.2. เป็นอาหาร

3.3. ไว้ใช้งาน

4. ชื่อสัตว์

4.1. เสือ

4.2. ช้าง

4.3. สุนัข

4.4. ไก่

4.5. มด

5. รูปร่างลักษณะของสัตว์บก

5.1. จำนวนขา

5.1.1. มี 2 ขา

5.1.2. มี 4 ขา

5.1.3. มี 6 ขา

5.2. ลวดลายตามลำตัว

5.2.1. มีลาย

5.2.2. ไม่มีลาย

5.3. ขนาด

5.3.1. ตัวใหญ่

5.3.2. ตัวเล็ก

5.4. สี

6. โทษ

6.1. ดุร้าย

6.2. อันตราย

7. การสืบพันธุ์

7.1. ออกลูกเป็นไข่

7.2. ออกลูกเป็นตัว

8. การอนุรักษ์สัตว์บก

8.1. ไม่ล่าสัตว์

8.2. ไม่ตัดไม้ทำลายป่า

9. วงจรชีวิต

9.1. มด

9.2. เสือ

9.3. ไก่

10. ชนิด

10.1. สัตว์ปีก

10.2. สัตว์เลื้อยคลาน

10.3. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม