Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ГОНКОНГ by Mind Map: ГОНКОНГ

1. ФАЗИ

1.1. Прогнозування майбутнього

1.1.1. «Метою освіти Гонконгу є сприяння всебічному розвитку студентів та можливість навчатися упродовж усього життя. Освіта допомагає розкрити людський потенціал і підвищити конкурентоспроможність

1.1.2. Політика в царині освіти Спеціального адміністративного району Гонконгу полягає в наданні студентам широких і збалансованих можливостей для навчання з метою їх всебічного розвитку та розкриття потенціалу, щоб навчання стало не лише успішним, але значущим у професійній реалізації та повсякденному житті

1.1.3. Учні в дитячих садах, початкових, середніх і вищих навчальних закладах можуть визначити свої сильні сторони і інтереси в процесі навчання, постійно прогресувати і утвердитися інтелектуально і морально

1.2. Розробка стратегічного плану

1.2.1. Стратегія з упровадження інформаційних технологій в освіту має назву «Правильні технології в Правильний час для вирішення Правильних завдань»

1.2.1.1. побудована необхідна інфраструктура для ініціювання розвитку ІТ в освіті.

1.2.1.2. інтеграції інформаційних технологій у навчання й викладання.

1.2.1.2.1. залежить від ефективності використання викладачами та студентами технологій навчання та викладання

1.2.1.3. постійний моніторинг та оцінювання ефективності та результативності використання програмного та засобів технічного забезпечення

1.2.1.3.1. зосереджена на людському факторі, ніж на проектуванні та технічному оснащенні електронного освітнього середовища.

1.2.1.4. компанія «EDB» розробила сховище електронних освітніх ресурсів

1.2.1.4.1. метою надання необхідних цифрових ресурсів і методичних матеріалів для викладачів.

1.3. План управління+ ресурсне забезпечення

1.3.1. Ресурси електронного навчання підготовлені для початкової школи

1.3.2. Ресурси електронного навчання підготовлені для середньої школи

1.4. Оцінювання та коригування

1.4.1. Базова оцінка компетенцій складається з трьох компонентів

1.4.1.1. именно TSA

1.4.1.1.1. На шкільному рівні TSA надає чотири типи шкільних звітів з різним охопленням для вибору шкіл, щоб виконувати функцію «оцінки для навчання».

1.4.1.2. STAR (оновлена ​​версія оцінки учнів)

1.4.1.2.1. «STAR» - це онлайн-репозиторій для оцінки, здатний за допомогою комп'ютерної системи оцінювати успішність * беруть участь учнів і генерувати миттєві звіти про оцінку для довідки вчителів.

1.4.1.3. веб-підтримка навчання і викладання (WLTS)

1.4.1.3.1. Підтримка навчання та викладання через Інтернет» - це онлайн-платформа для розвитку базових компетенцій учнів, що надає готові навчальні заходи і матеріали, розроблені для усунення труднощів у навчанні, для довідки і використання вчителями.

2. ДЖЕРЕЛО

2.1. 1. http://edutransform.org/wp-content/uploads/2015/04/Intel_EduPolicy_Guide_Ukraine.pdf

2.2. 2. Welcome Message

3. УЧАСНИКИ

3.1. Бюро освіти

3.2. Агентство фінансової допомоги сім'ї та студентам

3.3. Рада розвитку навчальних програм

3.4. Функціональні комітети

3.5. Комітети CDC-HKEAA

3.6. Робочі групи

3.7. Комітет з питань особистої, соціальної та гуманітарної освіти

3.8. Комітет з наукової освіти

3.9. Комітети з ключових напрямів навчання та ліберальних досліджень

4. ІНСТРУМЕНТАРІЙ

4.1. Посібник з навчальної програми середньої освіти (2017)

4.2. Посібник з навчальної програми для дитячих садків (2017)

4.3. Посібник з навчальної програми з базової освіти

4.4. Предмети в 8 ключових областях навчання

4.5. Звіт про середньостроковий огляд нової академічної структури і далі - постійне оновлення від сили до сили