сержанти и войници

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
сержанти и войници by Mind Map: сержанти и войници

1. Система за подбор

1.1. подбор на войници

1.1.1. целеви групи

1.1.2. информационна кампания

1.1.3. мотивация на кандидатите

1.1.4. процедура (конкурс)

1.2. подбор на сержанти от войн. състав

1.2.1. критерии

1.2.2. прогнози за развитие

2. Модел за кариерно развитие

2.1. Традиционни кариерни пътеки (развитие по вертикала)

2.2. Нетрадиционни кариерни пътеки (развитие по вертикала и хоризонтала)

2.2.1. нови длъжности

2.2.1.1. строеви длъжности

2.2.1.2. щабни длъжности

2.3. развитие в рамките на гарнизона

2.4. преминаване на длъжности в различни гарнизони

2.4.1. планови ротации

2.4.2. регистър

3. Професионално обучение и квалификация

3.1. Начална подготовка

3.1.1. ЕЦНП

3.1.1.1. учебни програми

3.1.1.2. инструктори

3.1.1.3. срок на обучение

3.2. Специална подготовка

3.2.1. Учебни центрове

3.2.1.1. учебни програми

3.2.1.2. инструктори

3.2.1.3. срок на обучение

3.3. Професионална подготовка

3.3.1. ПСК / ПСтК

3.3.1.1. изисквания за прием

3.3.1.2. срок на обучение

3.3.1.3. учебни програми

3.3.1.4. инструктори

3.3.1.5. профил на випускника

3.3.2. НВУ

3.3.2.1. изисквания за прием

3.3.2.2. профил на випускника

4. Доходи

4.1. Заплата

4.2. Доп. възнаграждение

4.3. Компенсационни суми

5. Социална политика

5.1. жилищни нужди

5.2. медицинско осигуряване

5.3. детски учебни заведения

5.4. почивна база

6. Нормативна база

7. сержантски състав

7.1. щабни длъжности (тактическо, оперативно и стратегичко ниво)

7.1.1. специалист по администрацията

7.1.2. специалист по операциите

7.2. технически длъжности

7.3. командни длъжности

7.3.1. КО

7.3.2. ЗКВ

7.3.3. ГС Р

7.3.4. ГС Б

7.3.5. ГС Пк

7.3.6. ГС Бр

7.3.7. ГС ВС