Sale Task

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Sale Task by Mind Map: Sale Task

1. Hoạt động Marketing: Khôi

1.1. Khuyến mãi

1.2. Roadshow

1.3. Event

1.4. Quầy kệ/ Bảng hiệu

2. Leader - Doanh số keyshop: Khôi

2.1. Doanh số top 30 (Level A): Khôi

2.1.1. KV 1: Khôi

2.1.1.1. NES 1

2.1.1.1.1. Bình Dương

2.1.1.1.2. Bình Phước

2.1.1.1.3. Daknong

2.1.1.1.4. DakLak

2.1.1.1.5. Vũng Tàu

2.1.1.2. Ho Chi Minh

2.1.1.3. Mekong 1

2.1.1.3.1. An Giang

2.1.1.3.2. Cần Thơ

2.1.1.3.3. Hậu Giang

2.1.1.3.4. Kiên Giang

2.1.1.3.5. Vĩnh Long

2.1.1.3.6. Cà Mau

2.1.1.3.7. Bạc Liêu

2.1.1.3.8. Sóc Trăng

2.1.2. KV 2: Lãnh

2.1.2.1. NES 2

2.1.2.1.1. Đồng Nai

2.1.2.1.2. Bình Thuận

2.1.2.1.3. Tây Ninh

2.1.2.2. Mekong 2

2.1.2.2.1. Tiền Giang

2.1.2.2.2. Bến Tre

2.1.2.2.3. Trà Vinh

2.1.2.2.4. Long An

2.1.2.2.5. Đồng Tháp

2.2. Doanh số 58 còn lại (Level B): Khôi

2.2.1. Top 10: Khôi

2.2.2. Top 20: Lãnh

2.2.3. Còn lại: LSR

2.3. PSI keyshop

2.3.1. Level A + Level B (Top 10): Khôi

2.3.2. Level A + Level B (Top 20) : Lãnh

2.3.3. Còn lại: LSR

2.3.4. Triển khai E-W để theo dõi Sell out

3. Keyshop Support: Lãnh

3.1. Bảo hành/ E-warranty

3.2. Tập huấn LSR/ PS

3.3. Đội ngũ PS

3.3.1. Thay đổi - Hỗ trợ mới

3.4. Các vấn đề liên quan

4. Chứng từ: Lãnh

4.1. Thu thập chứng từ CT trưng bày/ Gói hàng

4.1.1. Level A + Level B (Top 10): Khôi

4.1.2. Level B (Còn lại): LSR

4.1.3. Level A + Level B (Top 20): Lãnh

4.2. Keyshop

4.2.1. Hợp đồng 3 bên

4.2.1.1. Level A + Level B (Top 10): Khôi

4.2.1.2. Level A + Level B (Top 20): Lãnh

4.2.1.3. Level B (Còn lại): LSR

4.2.2. Trả thưởng chiết khấu quý cho keyshop

4.2.2.1. Level A + Level B (Top 10): Khôi

4.2.2.2. Level A + Level B (Top 20): Lãnh

4.2.2.3. Level B (Còn lại): LSR

5. Sales Rept: Khôi

5.1. Đặt chỉ tiêu doanh số: Tháng/ Quý/ Năm

5.1.1. Level A + Level B (Top 10): Khôi

5.1.2. Level A + Level B (Top 20): Lãnh

5.1.3. Level B (Còn lại): LSR

5.2. Đánh giá kết quả doanh số/ KPI

5.2.1. Phân bổ giống mục Doanh số

5.3. Triển khai các chương trình bán hàng: Lãnh

5.4. Thu thập thông tin thị trường, đối thủ: Lãnh

5.5. Phân bổ và kiểm tra lịch làm việc: Lãnh

5.6. Tổ chức họp SR theo định kỳ: Lãnh

5.7. Đề xuất tuyển dụng, đào tạo SR: Lãnh