Трансформація ІКТ-політики Йорданії

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Трансформація ІКТ-політики Йорданії by Mind Map: Трансформація ІКТ-політики Йорданії

1. Стратегія 1

1.1. Дія 1. Підготовка всіх директорів та вчителів до педагогіки змішаного навчання.

1.1.1. Ціль 1. Розроблені матеріали. Джерело і-ції: офіційні дані МОН. Ключовий показник: кількість розроблених або придбаних навчальних матеріалів.

1.1.2. Ціль 2. Вчителі, підготовлені до запровадження педагогіки змішаного навчання. Джерело і-ції: офіційні дані МОН. Ключовий показник: відсоток підготовлених вчителів.

1.2. Дія 2. Впровадження матеріалів на підтримку змішаного навчання та інструментів оцінювання у навчальні програми.

1.3. Ціль 1. Розроблені матеріали. Джерело і-ції: офіційні дані МОН. Ключовий показник: кількість розроблених або придбаних цифрових матеріалів; кількість затверджених навчальних стандартів.

1.4. Ціль 2. Вчителі, які використовують матеріали змішаного навчання на постійній основі у класах. Джерело і-ції: опитування. Ключовий показник: опитування вчителів демонструє їх відношення до використання педагогіки змішаного навчання.

1.5. Дія 3. Забезпечення кожного вчителя комп’ютером та доступом до високошвидкісного Інтернету.

1.6. Ціль 1. Задіяні технології. Джерело і-ції: офіційні дані Міністертва освіти МОЕ. Ключовий показник: відсоток вчителів, які користуються ПК; кількість ПК у лабораторіях; кількість ПК у навчальних аудиторіях; відсоток навчальних аудиторій, обладнаних ПК.

1.7. Ціль 2. Вчителі, які регулярно користуються ПК для підтримки педагогіки змішаного навчання. Джерело і-ції: опитування. Ключовий показник: опитування вчителів демонструє їх відношення до використання ПК.

2. Стратегія 3

2.1. Дія 1 Запуск програми "Провідна школа".

2.1.1. Ціль1. Розроблені процедури. Джерело ін-ції: офіційні дані МОН. Ключовий показник: розроблені процедури.

2.1.2. Ціль2. Школи, які виявили бажання долучитись до програми. Джерело ін-ції: офіційні дані МОН. Ключовий показник: кількість шкіл, які подали заявки на участь у програмі та якість заявок.

2.1.3. Ціль3. Відібрані школи. Джерело ін-ції: офіційні дані МОН. Ключовий показник: кількість відібраних шкіл.

2.2. Дія 2 Початок розробки матеріалів на підтримку навчання за методом проектів.

2.3. Ціль 1: Розроблені проектні матеріали. Джерело ін-ції: офіційні дані МОН. Ключовий показник: кількість розроблених матеріалів.

2.4. Ціль 2. Директори та вчителі, що пройшли тренінги з використання методу проектів. Джерело і-ції: офіційні дані МОН. Ключовий показник: Відсоток директорів та вчителів Провідних шкіл, які пройшли навчання.

2.5. Дія 3 Надання додаткових ресурсів для Провідних шкіл та встановлення їх відповідальності.

2.6. Ціль 1. Подані пропозиції. Джерело і-ції: офіційні дані МОН. Ключовий показник: кількість поданих на розгляд пропозицій.

2.7. Ціль 2. Надані додаткові ресурси. Джерело і-ції: офіційні дані МОН. Ключовий показник: задіяні ресурси.

2.8. Ціль 3. Вчителі, залечені до інновацій. Джерело і-ції: опитування. Ключовий показник: відсоток вчителів, залучених до участі в інноваційних проектах.

2.9. Ціль 4. Інші школи, які впроваджують інновації Провідних шкіл. Джерело і-ції: офіційні дані МОН. Ключовий показник: кількість інновацій, впроваджених школами-партнерами, згідно даних отриманих від шкіл.

3. Стратегія 2

3.1. Дія 1. Проведення оцінювання потреб в інформаційному забезпеченні.

3.1.1. Ціль 1. Директори та вчителі, які беруть участь в оцінюванні потреб. Джерело і-ції: офіційні дані МОН. Ключовий показник: проведено оцінювання потреб та визначено потреби в інформаційному забезпеченні.

3.1.2. Ціль 2. Здійснено зміни в EMSS. Джерело і-ції: офіційні дані МОН. Ключовий показник: проведені зміни.

3.2. Дія 2. Навчання всіх директорів та вчитерів користування EMSS.

3.3. Ціль 1. Працівники Міністерства освіти, директори та вчителі, які пройшли навчання з прийняття рішень на основі аналізу наявних даних. Джерело і-ції: офіційні дані МОН. Ключовий показник: Відсоток підготовлених директорів та вчителів.

3.4. Ціль 2. Працівники Міністерства освіти, директори та вчителі, які регулярно використовують EMSS. Джерело і-ції: опитування. Ключовий показник: самооцінювання директорів та вчителів щодо використання та корисності EMSS для прийняття рішень.

3.5. Дія 3. Забезпечення легкого доступу до EMSS всім вчителям та директорам.

3.6. Ціль 1. Директри, які мають ПК на своєму робочому столі. Джерело і-ції: офіційні дані МОН. Ключовий показник: відсоток директрів, які мають ПК, підключений до мережі.

3.7. Ціль 2. (див. стратегія 1, дія 3) Джерело і-ції: (див. стратегія 1, дія 3) Ключовий показник: (див. стратегія 1, дія 3)

3.8. Дія 4. Вимога школам представити власні плани розвитку ІКТ.

3.9. Ціль 1. План розвитку ІКТ кожної школи. Джерело і-ції: офіційні дані МОН. Ключовий показник: відсоток шкіл, які представили план розвитку ІКТ.