Spilldesign år 3

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Spilldesign år 3 by Mind Map: Spilldesign år 3

1. Femte semester

1.1. SPD300 Leveldesign 2 (13. november)

1.1.1. Deloppgave 1 - Individuell gjenskapelse og analyse av et eksisterende brett (30%)

1.1.1.1. UE4 Build

1.1.1.2. UE4 Project Files

1.1.1.3. Top-down map/legend (PDF)

1.1.2. Deloppgave 2 - Gruppeprosjekt "Walking Sim" (50%)

1.1.2.1. UE4 Build

1.1.2.2. UE4 Project Files

1.1.2.3. Level Design Document (PDF)

1.1.2.3.1. Top down map

1.1.2.3.2. Reference sheet

1.1.2.3.3. Map breakdown med pacing/beats

1.1.2.3.4. Complete assets list

1.1.2.3.5. Gantt Chart med oversikt over antall timer brukt per medlem, per gruppe

1.1.2.3.6. Trailer og walkthrough

1.1.3. Deloppgave 3 - Individuell post mortem (20%)

1.1.3.1. PDF på 1000-1500 ord

1.2. SPD301 Spilldesign 2 (4. Desember)

1.2.1. Deloppgave 1 - Gruppeoppgave "Proof of Concept" (50%)

1.2.1.1. Spillbart build i Unity

1.2.1.2. 1 kjernemekanikk samt 1-3 støttemekanikker og 6-7 juices.

1.2.1.3. Fungerende og gjennomtenkt UI og controls.

1.2.1.4. Et lite spillbart level som showcaser kjernemekanikken og støttemekanikkene.

1.2.1.5. Funksjonalitet som lar spilleren slå av og på de enkelte juices og støttemekanikker ELLER en video.

1.2.2. Deloppgave 2 - Gruppeoppgave "Game Breakdown Reel" (25%)

1.2.2.1. MP4 Videosnutt på ca. 1 min

1.2.2.2. Video om progresjonen i spillet, bilder/videoer fra testing, må vi se hvordan spillet har blitt. Kan ha humor.

1.2.3. Deloppgave 3 - Individuelt refleksjonsnotat (25%)

1.2.3.1. PDF på 1500-2000 ord

1.2.3.2. Det iterative aspektet er viktig.

1.3. SPD302 Markedsføring (3. desember)

1.3.1. Deloppgave 1 – Markedsplan (PDF) (50%)

1.3.1.1. Elevator pitch

1.3.1.2. Positioning statement

1.3.1.3. USP

1.3.1.4. Risikoanalyse for spillkonseptet

1.3.1.5. Beskrivelse av spillet ("Style of game")

1.3.1.6. Target audience og Buyer Persona

1.3.1.7. Kompetitiv analyse

1.3.1.8. Markedskalender

1.3.2. Deloppgave 2 – Owned Media (40%)

1.3.2.1. Value proposition for hjemmeside, Facebook/YouTube + lenke til disse (PDF)

1.3.2.2. Første episode av dev diary (egen video fil)

1.3.2.3. Spilltrailer (egen video fil)

1.3.2.4. Spillet skal være publisert på Itch.io eller Play Store (send link)

1.3.3. Deloppgave 3 – Copywriting (PDF) (10%)

1.3.3.1. Presseartikkel i anledning launch av spillet (skal følge AIDA prinsippet, må inneholde bilder og informasjon om hvor man kan skaffe spillet)

1.4. SPD304 Preproduksjon (5. desember)

1.4.1. Deloppgave 1 - Fiktiv søknad som gruppe (20%)

1.4.1.1. Prosjektbeskrivelse (PDF)

1.4.1.2. Fremdriftsplan (PDF)

1.4.1.3. Stabsliste (PDF)

1.4.1.4. Finansieringsplan (PDF)

1.4.1.5. Kalkyle (PDF)

1.4.2. Deloppgave 2 - Individuell plan for produksjon av BlipBlop (20%)

1.4.2.1. Plan for hovedproduksjon (PDF)

1.4.2.1.1. Sprint goals for første 3 sprinter

1.4.2.1.2. Første release plan og oversikt over future releases

1.4.2.1.3. Leveranseplan for tenkt ekstern samarbeidspartner

1.4.3. Rapport deloppgave 1 og 2 (PDF) (40%)

1.4.3.1. Deloppgave 1 krever rapport på minst 5 sider som beskriver prosessen rundt utformingen av dokumentene og innholdet.

1.4.3.2. Deloppgave 2 krever en individuell rapport på minst 3 sider som beskriver hvordan arbeidet gikk + refleksjon. Benytt 3 referanser fra pensum.

1.4.4. Presentasjon av mappe 1 i grupper (28. november) (20%)

1.4.4.1. Varighet på 10-15 minutter

1.4.4.2. Alle må presentere