ประโยชน์จาก MINDMAP

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประโยชน์จาก MINDMAP by Mind Map: ประโยชน์จาก MINDMAP

1. ประหยัดเวลา

1.1. ทบทวน

2. ค้นหา

2.1. ไอเดียใหม่ๆ

3. การจดจำ

3.1. จัดเก็บ

3.2. ระบบ

4. วางแผน

4.1. การเรียน

4.2. สอบ

5. ทำความเข้าใจ

5.1. เนื้อหา

5.1.1. เชิงลึก

5.1.2. ซับซ้อน

5.1.3. ภาพรวม

6. สรุป-ย่อ

6.1. หนังสือเรียน

7. จดบันทึก

7.1. คำบรรยาย