การจำแนกผักตามส่นที่ใช้บริโภค

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การจำแนกผักตามส่นที่ใช้บริโภค by Mind Map: การจำแนกผักตามส่นที่ใช้บริโภค

1. ราก

1.1. รากเเก้ว

1.1.1. เเครอท

1.1.2. เทอร์นิพ

1.1.3. ผักกาดหัว

1.2. รากเเขนง

1.2.1. มันเทศ

2. ลำต้น

2.1. ลำต้นเหนือดิน

2.1.1. กะหล่ำปม

2.1.2. หน่อไม้ฝรั่ง

2.2. ลำต้นใต้ดิน

2.2.1. ขิง

2.2.2. ข่า

2.2.3. เผือก

2.2.4. มันฝรั่ง

2.2.5. มันมือเสือ

2.2.6. หน่อไม้

3. ใบ

3.1. ตระกูลหอม

3.1.1. กระเทียม

3.1.2. กระเทียมต้น

3.1.3. หอมเเดง

3.1.4. หอมเเบ่ง

3.1.5. หอมหัวใหญ่

3.2. กลุ่มใบกว้าง

3.2.1. กะหล่ำปลี

3.2.2. คะน้า

3.2.3. ปวยเล้ง

3.2.4. ผักกาดขาวปลี

3.2.5. ผักกาดหอม

4. ดอก

4.1. ตาดอกอ่อน

4.1.1. กะหล่ำดอก

4.1.2. บล็อกโคลี่

4.2. ดอกเเก่

4.2.1. เเค

4.2.2. โสน

5. ผล

5.1. ผลอ่อน

5.1.1. กระเจี๊ยบเขียว

5.1.2. ข้าวโพดฝักอ่อน

5.1.3. เเตงกวา

5.1.4. ถั่วฝักยาว

5.1.5. ถัวลันเตา

5.1.6. บวบ

5.1.7. มะเขือ

5.1.8. มะระ

5.2. ผลเเก่

5.2.1. ตระกูลเเตง

5.2.1.1. เเตงเทศ

5.2.1.2. เเตงโม

5.2.1.3. ฟักทอง

5.2.2. ตระกูลมะเขือ

5.2.2.1. พริก

5.2.2.2. มะเขือเทศ