โลหะ(Metal)

mjasudnaasd

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โลหะ(Metal) by Mind Map: โลหะ(Metal)

1. โลหะประเภทเหล็ก (ferrous metal)

1.1. เหล็กฉาก(angle bar)

1.1.1. มีลักษณะเป็นรูปตัวแอล(L)เกิดจากการรีดร้อนของเหล็ก เหล็กฉากเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในงานโครงสร้างอาคารต่างๆ เช่น โครงสร้างอาคาร โรงงาน

1.2. เหล็กเส้นกลม(round bar)

1.2.1. มีลักษณะเป็นเส้นกลม ผิวเรียบ เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป งานก่อสร้าง้สริมคอนกรีตต่างๆ เช่น อาคารพาณิชย์ สำนักงาน ที่พักอาศัย งานเฟอร์นิเจอร์ สะพานรั้ว

1.3. เหล็กกล่อง(steel tube)

1.3.1. มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม สามารถรับแรงต้านทานการเสียรูปขณะใช้งานได้ดี ใช้เป็นโครงหลังคาเหล็ก คานเหล็ก และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้แทนวัสดุไม้หรือคอนกรีต ในงานก่อส้างทั่วไปได้

1.4. เหล็กตัวซี(C light lip chanel)

1.4.1. มีลักษณะเป็นรูปตัวซี(C)ใช้เป็นโครงสร้างหลังคาและ เสาค้ำยันที่รับน้ำหนักไม่มาก และทำให้ได้โครงสร้าง ที่มีช่วงกว้างและมีน้ำหนักเบา

1.5. เหล็กแผ่น(plate)

1.5.1. มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม ผิวเรียบ ใช้ในงานโครงสร้างทั่วไป ใช้ปูพื้น เชื่อมต่อโครงสร้างยานยนต์ ต่อเรือ งานก่อสร้างสะพานเหล็กเป็นต้น

1.6. เหล็กท่อดำ(carbon steel pipe)

1.6.1. มีลักษณะเป็นท่อกลม ใช้สำหรับก่อสร้างที่รับน้ำหนักไม่มาก และใช้ในงานประกอบทั่วไป นอกจากนี้ยังใช้สำหรับทำท่อลม และท่อน้ำมัน บางครั้งเรียกว่า ท่อกลมเหล็กหลอด กลมดำ ท่อดำ

2. โลหะประเภทไม่ใช่เหล็ก (non-ferrous metal)

2.1. สังกะสี

2.1.1. ขึ้นรูปได้ง่าย มีความแข็งแรง และทนต่อการเกิดสนิม จึงใช้ในงานเคลือบโลหะ เพื่อป้องกันสนิมและการกัดกร่อน

2.2. ทองคำ

2.2.1. มีความอ่อนตัวสามารถยืดและตีเป็นแผ่นนำไฟฟ้าได้ดี และทนต่อการกักกร่อน นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

2.3. อะลูมิเนียม

2.3.1. น้ำหนักเบา ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง นำไฟฟ้าและความร้อนได้ดี นิยมมาทำเป็นกรอบประตูหน้าต่าง และอลูมมิเนียมห่ออาหาร เป็นต้น

2.4. ทองแดง

2.4.1. ตัดให้มีรูปร่างตามต้องการได้ นำความร้อนและไฟฟ้าได้ดีทนทานต่อการกััดกร่อน จึงนิยมนำมาเป็นชิ้นส่วนของอุกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์