Palvelut TAKKin opiskelijoille

TAKKin opiskelijapalvelut

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Palvelut TAKKin opiskelijoille by Mind Map: Palvelut TAKKin opiskelijoille

1. Rahoitusneuvonta

1.1. TEM-selvitykset TE-toimistoon, Kelan koulumatkatukihakemukset, Nysse-opiskelijatodistukset

1.2. Yhteyshenkilöt:

1.2.1. TV 15: Satu Tasala

1.2.2. Nirva: Maiju Aro

2. Erityinen tuki

2.1. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (myös YTOt), jos opiskelijalla on erityisen tuen päätös

2.2. Opintojen mukautus tai osaamistavoitteista poikkeaminen, erityisen tuen päätökset

2.3. Erityisopettajat

2.3.1. TV 15: Kaarina Ryödi

2.3.2. Nirva: Anu Erkinheimo

3. Rästipajat

3.1. Apua ja tukea kirjallisten tehtävien tekoon

4. Liikuntaedut

4.1. Nirvan kuntosali

4.2. Uimakortit

5. YTO-info

5.1. YTO-netti, osaamisen tunnustamisen periaatteet, YTO-HOKS ja tunnustamispäätös

5.2. Pakollinen opiskelijoille, jotka suorittavat koko perustutkinnon

5.3. YTO-koordinaattori: Satu Tasala

6. Perustaitojen vahvistaminen pienryhmissä tai henkilökohtaisessa ohjauksessa

6.1. Matematiikka

6.1.1. Jyrki Lempinen

6.2. O365, Office-ohjelmat, tietotekniikan perustaidot

6.2.1. Marja Siniranta

6.2.2. Hannu Koivisto

7. Opintoinfo koulutuksen alussa

7.1. Opiskelijapalveluiden esittely, Moodle, StudentaPlus

7.2. Yhteyshenkilöt

7.2.1. Nirva: Maiju Aro

7.2.2. TV 15: Satu Tasala

7.2.3. TV 15: Mari Orsmaa

8. Opiskelijaterveydenhuolto

8.1. Terveydenhoitajat (ei oppisopimus)

8.2. Kuraattori (perustutkinto-opiskelijoille)

8.3. Oppilaitospsykologi (perustutkinto-opiskelijoille)

9. Ateriatuki

9.1. Lähiopetuspäivinä opiskelijalounas Nastassa tai Ratamossa

9.2. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana opiskelija hakee takautuvasti 3,5 € / päivä

9.3. Päätoimisille perustutkinto- ja Valma-opiskelijoille (ei oppisopimus tai työvoima)

10. Opinto-ohjaus

10.1. Opintojen suunnittelu, oppimisvalmiudet, tukiopetus, Luki- ja matikkatestit, Tukea työnhakuun -pajat, urasuunnittelu, jatko-opinnot jne.

10.2. Opinto-ohjaajat:

10.2.1. TV 15: Mari Orsmaa

10.2.2. Nirva: Anni Niva

11. Yrittäjyysneuvonta

11.1. Neuvoja, ohjausta ja opetusta yrittäjyydestä kiinnostuneille

12. Suomen kielen tuki

12.1. Kotomo Janne Haikansalo

13. [email protected] tai 044 7906 4000

14. TAKKikunta - kaikkien TAKKin opiskelijoiden opiskelijakunta