คอลีฟะห์อาบูบักร❤️

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
คอลีฟะห์อาบูบักร❤️ by Mind Map: คอลีฟะห์อาบูบักร❤️

1. ศพถูกฝังในห้องของอาอิชะห์ผู้เป็นบุตรีถัดจากหลุมศพของท่านนบี

2. ค.ศ. 573 เมืองมักกะฮฺ หลังจากปีช้าง 2 ปี

3. ก่อตั้งสำนักงานนิติบัญญัติ

4. ซูเบร บิน เอาวาม

5. ปราบปรามแอบอ้างเป็นนบี(musailamatul kazab

6. ผู้ที่รับอิสลามด้วยการดะวะห์ของอบูบักร

6.1. บีลาล

6.2. อุสมาน บิน อัฟฟาน

6.3. อับดุลเราะห์มาน บิน เอาฟ์

6.4. ฎอลฮะห์ บิน อุบัยดิลละห์

6.5. สะอัด บิน อบีวักกอฮ

7. ชีวประวัติ

7.1. ฉายา

7.1.1. ''الصديق'' ''العتيت''

7.2. ชื่อ

7.2.1. ชื่อ อับดุลเลาะห์ อาบู อาบีกูฟะห์(เดิมอับดุลกะบะห์ชื่อ

7.3. เผ่า

7.3.1. กูรอยซ์ ตระกูลตะมีม

7.4. เกิด

7.5. เสีย

7.5.1. เดือน ญามาดิลอาคิร ฮ.ศ. 13 เมืองมาดีนะห์

8. ครอบครัว

8.1. ลูก👶🏻👧🏻

8.1.1. อัสมะ,อาอีชะห์,อับดุลเราะห์มาน,อับดุลเลาะห์

8.2. ภรรยา🧕🏻

8.2.1. สมัยjahiliyah(แม่อัสมะ,อับดุลเลาะห์)

8.2.2. อุมมูรุมมาน(แม่อาอีชะห์)

8.2.3. อัสมาอ์ บินตี อุมัส(ภรรยาเก่า Jafar)

8.3. บิดา👴🏻

8.3.1. อุษมาน(อบูกูฮาฟะห์)

8.4. มารดา🧕🏻

8.4.1. ซัลมา บินตี ซัคร์

9. ผลงานเด่น

9.1. การทำสงครามกับผู้ละเมิดบทบัญญัติ

9.2. การพิชิตดินแดน ชามฮ.ศ 13,อิรักฮ.ศ 12

9.3. การรวบรวมอัลกุรอานเป็นเล่ม

9.4. ปราบปรามคนที่ไม่จ่ายซะกาต

9.5. เป็นผู้นำในการประกอบพิธีฮัจญ์ครั้งแรก

9.6. การส่งกองทัพของ อุซามะห์ อิบนู เซด

10. ลักษณะการปกครอง

10.1. มัสยิดเป็นศูนย์กลางในการเรียนอัลกุรอาน

10.2. ใช้บทบัญญัติในการตัดสิน

10.3. ใช้ในการตัดสิน กุรอานและซุนนะหฺ

10.4. การปกครองแบบเด็ดขาด

10.5. แต่งตั้งสภาและมัจลิสหารือกัน

10.6. แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

11. คุณลักษณะ

11.1. รูปร่างผอม,ผิวขาว

11.2. พูดจาฉะฉาน,สุภาพ,ขยัน,อ่อนโยน,สัจจะ

11.3. บุคลิกคล้ายท่านนบี

11.4. เชื่อฟังท่านรอซูล,ใจบุญชอบช่วยเหลือ

12. ความเจริญในสมัยการดำรงตำแหน่ง

12.1. มีการแบ่งภูมิภาค10ภูมิภาค

12.2. แต่งตั้งสภาฝ่ายนิติบัญญัติ

12.3. นำอิสลามสู่คาบมหาสมุทรอาหรับอย่างสมบูรณ์

13. ความประเสริฐ

13.1. รับอิสลามคนแรก

13.2. เป็นสหายรักของท่านรอซูล

13.3. เป็นบิดาของภรรยาท่านรอซูล

13.4. นำละหมาดแทนท่านรอซูล

13.5. ใช้ชีวิตร่วมทุกข์กับท่านรอซูล

13.6. การบริจาค

13.7. เป็นหนึ่งในชาวสวรรค์

14. การเป็นคอลีฟะห์

14.1. ดำรงตำแหน่งเป็นคอลีฟะห์ 2ปี3เดือน

14.2. ดำรงตำแหน่งนี้เพราะความเห็นชอบในการประชุมของชาวมุสลิมทุกคนตอนนั้นที่ซากีฟะห์บนีซาอีดะห์

14.3. เมืองหลวงคือมาดีนะห์

15. การเข้ารับอิสลาม

15.1. อบูบักรเป็นคนแรกที่นับถือศาสนาอิสลามด้วยความสมัครใจ💓

16. การช่วยเหลือต่อท่านนบี

16.1. ศรัทธา/รับอิสลาม

16.2. บริจาคทรัพย์ทั้งหมด

16.3. ร่วมต่อสู้เคียงข้างท่านนบี

17. การเสียชีวิต

17.1. เสียชีวิตวันที่12 ญามาดิลอาคิร อายุ63ปี

17.2. ชาวยิวลอบวางยาพิษใส่ในเครื่องดื่มของท่าน

17.3. วากัฟทรัพย์สินทั้งหมด

17.4. สั่งเสียให้อุมัรเป็นคอลีฟะห์หลังจากหารือกับบรรดาศอฮาบะห์