สารอาหาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สารอาหาร by Mind Map: สารอาหาร

1. โปรตีน

1.1. นม

1.2. เนื้อ

1.3. ไข่

2. คาร์โบไฮเดรต 

2.1. ข้าว

2.2. ขนมปัง

2.3. แป้ง

3. เกลือแร่

3.1. ผักต่างๆ

4. ไขมัน

4.1. น้ำมันพืช

4.2. เนื้อสัตว์ต่างๆที่ติดมัน

5. วิตามิน

5.1. ผลไม้ต่างๆ