เเรงบัลดาลใจในชีวิต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เเรงบัลดาลใจในชีวิต by Mind Map: เเรงบัลดาลใจในชีวิต

1. ความฝัน

1.1. มีรถ มีบ้าน

1.2. ทำให้พ่อเเม่มีความสุข

1.3. มีครอบครัวที่ดี

2. ครอบครัว

2.1. ทุกคนในครอบครัวมีความสุข

2.2. ร่างกายพ่อเเม่เเข็งเเรงไม่เจ็บป่วย

2.3. ทำให้พ่อเเม่ภูมิใจ

3. ตัวเอง

3.1. มีงานทำที่

3.2. ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ

4. การศึกษา

4.1. เรียนจบได้เกรดดีๆ

5. การทำงาน

5.1. ได้เพื่อนร่วมงานที่ดี

5.2. ได้งานที่เรารัก

5.3. ประสบความสำเร็จในงานที่ทำ