Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ISAD by Mind Map: ISAD

1. Ariketak

1.1. Aurretiazko ezagutzak

1.1.1. https://egela.ehu.eus/mod/resource/view.php?id=1739895

2. Irakaskuntza Gida

2.1. Zer ikasiko dugu

2.1.1. POI

2.1.1.1. Proiektu baten analisia, diseinua, inplementazioa, probak, ezarpena

2.1.2. Metodologia

2.1.2.1. ur-jauzia (waterfall)

2.1.2.2. Agile

2.1.2.2.1. SCRUM

2.1.2.2.2. ExtremeProgramming

2.1.2.3. Analisia

2.1.2.3.1. Domeinuaren Eredua

2.1.2.3.2. Klase diagrama

2.1.2.4. Diseinua

2.1.2.4.1. Sekuentzia Diagrama

2.1.2.5. Inplementazioa eta probak

2.2. Nola ebaluatuko da

2.2.1. 60% praktika

2.2.1.1. %40-a proiektua modu egoki eta eraginkorran garatzeagatik

2.2.1.2. %10-a proiektuaren inguruko ahozko azterketa/aurkezpena

2.2.1.3. %10-a: ikaslearen jokabidea, inplikazioa eta jarreraren arabera, bai proiektuarekiko nola beste ikaskideekiko

2.2.2. 40% azterketak

2.2.2.1. analisia

2.2.2.2. diseinua

2.2.2.3. inplementazioa

3. Kudeaketa

3.1. Juanan Pereira

3.2. Bulegoa: 3i23

3.3. Email: [email protected]

3.4. Tutoretzak

3.4.1. https://egela.ehu.eus/mod/url/view.php?id=1739893

4. Laborategia

4.1. Taldeak sortu

4.1.1. https://egela.ehu.eus/mod/resource/view.php?id=1739944

4.2. GitHub-en kontu bat sortu

4.3. Repo pribatu bat sortu

4.3.1. https://github.com/organizations/UPV-EHU-Bilbao/repositories/new

4.4. "Project" berri bat sortu

4.4.1. "Template: Automated Kanban" hautatu

4.4.2. Sortu 3-10 user-story

4.4.2.1. user-story bakoitzeko, onartze-irizpideak finkatu

4.4.2.1.1. Markdown

4.4.2.1.2. zailtasuna esleitu (1: oso erraza ... 10: oso zaila)

4.4.2.1.3. Izenean identifikatzaile labur bat idatzi (us1, us2, ....)

4.4.2.2. user-story bakoitzeko, X atazetan banatu (x > 1 && x < 10)

4.4.2.2.1. ataza bakoitzeko