สารในชีวิตประจำวัน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สารในชีวิตประจำวัน by Mind Map: สารในชีวิตประจำวัน

1. เช่น

1.1. น้ำตาล,น้ำมะนาว,เกลือ

2. การใช้สารอย่างถูกต้องและปลอดภัย

2.1. หลักการใช้สารอย่างถูกต้องและปลอดภัย

2.1.1. อ่านฉลากก่อนใช้

2.1.1.1. อ่านให้ละเอียด

2.1.1.2. ทำความเข้าใจ

2.1.2. ใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

2.1.2.1. ปฏิบัติตามวิธีใช้ในฉลาก

2.1.2.2. ใช้อย่างระมัดระวัง

2.1.3. เก็บให้ปลอดภัย

2.1.3.1. แยกเก็บเป็นประเภท

2.1.3.2. เก็บให้พ้นมือเด็ก

3. สมบัติความเป็นกรด-เบส ของสาร

3.1. เปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัสเป็น

3.1.1. กรด

3.1.1.1. สีน้ำเงินเป็นสีแดง

3.1.1.2. เช่น

3.1.1.2.1. มะนาว,น้ำส้มสายชู

3.1.2. เบส

3.1.2.1. สีแดงเป็นสีน้ำเงิน

3.1.2.2. เช่น

3.1.2.2.1. น้ำปูนใส,น้ำสบู่

3.1.3. กลาง

3.1.3.1. ไม่เปลี่ยนสี

3.1.3.2. เช่น

3.1.3.2.1. น้ำเกลือ,น้ำกลั่น

4. การจำแนกประเภทของสาร

4.1. สารปรุงแต่งอาหาร

4.1.1. สารปรุงรสอาหาร

4.1.2. สารแต่งสีอาหาร

4.1.2.1. 2 ประเภท

4.1.2.1.1. สีที่ได้จากธรรมชาติ

4.1.2.1.2. สีสังเคราะห์ผสมอาหาร

4.1.3. สารแต่งกลิ่นอาหาร

4.1.3.1. เช่น

4.1.3.1.1. กลิ่นใบเตยใช้ผสมในขนมหวาน

4.1.4. สารป้องกันการเน่าเสียของอาหาร

4.1.4.1. เช่น

4.1.4.1.1. อาหารกระป๋อง,ผลไม้กระป๋อง

4.2. สารกำจัดแมลงในบ้าน

4.2.1. สารที่ใช้ในการกำจัดศัตรูพืชที่ปลูกไว้

4.2.1.1. เช่น

4.2.1.1.1. ไบกอน

4.3. สารกำจัดศัตรูพืช

4.3.1. สารที่ใช้ในการกำจัดแมลงที่ทำให้ เกิดความรำคาญ

4.3.1.1. เช่น

4.3.1.1.1. พาต้า,พาราควอต,ไดอยู่รอน

5. สารทำความสะอาด

5.1. สารทำความสะอาดร่างกาย

5.1.1. เช่น

5.1.1.1. ยาสีฟัน,ยาสระผม,สบู่

5.2. สารทำความสะอาดเครื่องนุ่งห่ม

5.2.1. เช่น

5.2.1.1. ผงซักฟอก,สบู่

5.3. สารทำความสะอาดภาชนะ

5.3.1. เช่น

5.3.1.1. น้ำยาล้างจาน

5.4. สารทำความสะอาดห้องน้ำและสุขภัณฑ์

5.4.1. มีความเป็นกรด-เบสสูง