แรงบันดาลใจชีวิต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
แรงบันดาลใจชีวิต by Mind Map: แรงบันดาลใจชีวิต

1. หน้าที่การงาน

1.1. งานที่ดี

1.2. เงินเดือนสูง

1.3. มีความสุขกับการทำงาน

2. ตัวฉัน

2.1. ประสบความสำเร็จ

2.2. มีความสุขในชีวิต

2.3. มีฐานะดี

2.4. มีอาชีพที่ดี

3. การศึกษา

3.1. ตั้งใจเรียน

3.2. เกียรตินิยม

3.3. เรียนจบ

3.4. เรียนต่อปริญญาโท

4. ครอบครัว

4.1. ครอบครัวมีความสุข

4.2. ครอบครัวสุขสบาย

4.3. เป็นเสาหลักให้ครอบครัวได้