Методика викладання у вищій школі

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Методика викладання у вищій школі by Mind Map: Методика викладання у вищій школі

1. Методика викладання мовознавчих дисциплін

1.1. Цільова аудиторія

1.1.1. Навчально-методичний супровід

1.1.1.1. Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства

1.1.1.2. Автор курсу: Харченко Тетяна Гадульзянівна, докт. пед. наук, професор

1.1.2. Студенти 3 курсу спеціальності 035 Філологія

1.1.2.1. Освітньої програми Мова та література (французька)

1.1.2.2. Освітньої програми Мова та література (іспанська)

1.1.2.3. Освітньої програми Мова та література (італійська)

1.2. Навчально-методичний комплекс

1.2.1. Програма навчальної дисципліни

1.2.2. Рекомендовані джерела

1.2.3. Online E-курс

1.3. Контент

1.3.1. Зміст навчальної дисципліни

1.3.1.1. Модуль 1. Вища мовна професійна освіта в Україні. Методика формування іншомовної комунікативної компетентності (мовної).

1.3.1.1.1. 2 лекції

1.3.1.1.2. 2 практичних заняття

1.3.1.1.3. 2 самостійних роботи

1.3.1.2. Модуль 2. Методика формування іншомовної комунікативної компетентності (мовленнєвої).

1.3.1.2.1. 2 лекції

1.3.1.2.2. 2 практичних заняття

1.3.1.2.3. 2 самостійних роботи

1.3.2. Контроль навчальних досягнень

1.3.2.1. Модульний контроль 1

1.3.2.1.1. Контрольні запитання

1.3.2.1.2. Навчальний тест

1.3.2.1.3. Тест для самоконтроля

1.3.2.1.4. Контрольний тест

1.3.2.2. Модульний контроль 2

1.3.2.2.1. Контрольні запитання

1.3.2.2.2. Навчальний тест

1.3.2.2.3. Тест для самоконтроля

1.3.2.2.4. Контрольний тест

1.3.2.3. Іспит (спільний)

1.3.2.3.1. Форма проведення

1.3.2.3.2. Тривалість проведення

1.3.2.3.3. Максимальна кількість балів

1.3.2.3.4. Екзаменаційний білет

1.3.2.3.5. Критерії оцінювання

2. Методика викладання літературознавчих дисциплін