Університетські студії: Вступ до спеціальності

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Університетські студії: Вступ до спеціальності by Mind Map: Університетські студії: Вступ до спеціальності

1. Вступ до спеціальності

1.1. Цільова аудиторія

1.1.1. Навчально-методичний супровід

1.1.1.1. Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства

1.1.1.2. Автор курсу: Харченко Тетяна Гадульзянівна, доктор педагогічних наук, професор

1.1.2. Студенти 3 курсу спеціальності 035 Філологія

1.1.2.1. Освітньої програми Мова та література (іспанська)

1.1.2.2. Освітньої програми Мова та література (італійська)

1.1.2.3. Освітньої програми Мова та література (французька)

1.2. Навчально-методичний комплекс

1.2.1. Програма навчальної дисципліни

1.2.2. Рекомендовані джерела

1.2.3. Online Е-курс

1.3. Контент

1.3.1. Зміст навчальної дисципліни

1.3.1.1. Модуль 1: Система освіти в Україні та навчання іноземних мов

1.3.1.1.1. Аудиторна робота

1.3.1.1.2. Самостійна робота

1.3.1.2. Модуль 2: Система навчання іноземних мов

1.3.1.2.1. Аудиторна робота

1.3.1.2.2. Самостійна робота

1.3.2. Контроль навчальних досягнень

1.3.2.1. Модульний контроль 1

1.3.2.1.1. Контрольні запитання

1.3.2.1.2. Навчальний тест

1.3.2.1.3. Тест для самоконтролю знань

1.3.2.1.4. Контрольний тест

1.3.2.2. Модульний контроль 2

1.3.2.2.1. Контрольні запитання

1.3.2.2.2. Навчальний тест

1.3.2.2.3. Тест для самоконтролю

1.3.2.2.4. Контрольний тест

1.3.2.3. Спільний залік: Я - студент + Вступ до спеціальності

1.3.2.3.1. Форма проведення: Письмова / або дистанційне тестування

1.3.2.3.2. Тривалість проведення

2. Я - студент