Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CHĂN RA THANH THỦY by Mind Map: CHĂN RA THANH THỦY

1. 1. KHO CỦ CHI

1.1. Đóng Gói & Kiểm Tra

1.2. Đặt Mã Sản Phẩm

1.3. Lưu Kho & Phân Loại

1.4. Gửi Mẫu Sản Phẩm Mới

2. BỘ PHẬN MARKETING

2.1. Chụp Ảnh

2.2. Viết Bài

2.3. Quay Clip

2.4. Up Sản Phẩm Website.

2.5. ..........

3. 6. KÊNH BÁN HÀNG ONLINE & TMĐT

3.1. Website

3.2. Facebook

3.3. Zalo

3.4. TMĐT

3.5. .........

4. 5. HỆ THỐNG CỬA HÀNG

4.1. Cập Nhật Mẫu Mã Sản Phẩm Mới

4.2. Cập Nhật Thông Tin Tồn Kho Cửa Hàng

5. 2. ĐẠI LÝ

6. 4.SIÊU THỊ

7. 3. KHÁCH SẠN