การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย by Mind Map: การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ?

1.1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

1.2. การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

1.3. การพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

2. ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1. เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน

2.2. ยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.3. อำนวยความสะดวกให้แก่ชีวิตประจำวันของมนุษย์

3. ควมปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต

3.1. อย่าให้รหัสลับแก่ผู้อื่น

3.2. ถ้าได้รับอีเมล์ที่ไม่เหมาะสม ไม่ควรโต้ตอบ

3.3. บนอินเทอร์เน็ตทุกอย่างที่คุณเห็นไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไป

3.4. อย่าบอกที่อยู่ของคุณให้กับบุคคลอื่นทราบ

3.5. อย่าทำผิดกฎบนอินเทอร์เน็ต

4. หลักการใช้อินเทอร็เน็ตอย่าปลอดภัย

4.1. ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

4.2. ไม่ส่งหลักฐานข้อมูลส่วนตัวให้ผู้อื่น

4.3. ไม่ออกไปพบปะเพื่อนที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ต

4.4. ระมัดระวังการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต

5. ภัยร้ายอินเทอร็เน็ต

5.1. หลีกเลี่ยงการพบคนแปลกหน้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต

5.2. หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลส่วนตัว

5.3. หลีกเลี่ยงการเปิดเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม

6. กฎของการแชท

6.1. อย่าให้ชื่อจริง ควรให้ชื่อสมมติ

6.2. อย่าให้ข้อมูลว่าคุณอยู่ที่ไหน

6.3. ควรทำความเข้าใจของกฎแต่ละห้องแชท

7. มารยาททั่วไปในการใช้อินเทอร์เน็ต

7.1. ไม่ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อล่วงละเมิดหรือรบกวน ผู้อื่น

7.2. ไม่นำข้อมูลของผู้อื่นมาใช้ในทางที่ผิด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้น ๆ

7.3. ไม่ใช้บัญชีชื่อผู้ใช้ของผู้อื่น หรือใช้เครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต

7.4. ไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต