Актуальні проблеми літературознавства

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Актуальні проблеми літературознавства by Mind Map: Актуальні проблеми літературознавства

1. Путівник по модулю

1.1. Цілі модуля

1.2. Презентація модуля

1.3. Методичні рекомендації до модуля

1.4. Форум

1.5. Презентація до модуля

1.6. Карта модуля

2. Загальна інформація про курс

2.1. Відомості про авторів

2.2. Робоча програма

2.3. Тематичний план

2.4. Критерії оцінювання

3. Модуль 1

3.1. Путівник по модулю

3.1.1. Цілі модуля

3.1.2. Презентація модуля

3.1.3. Методичні рекомендації

3.1.4. Форум

3.1.5. Презентація до модуля

3.1.6. Карта модуля

3.2. Тема 1. Література ХХ ст. як художнє явище переломної доби розвитку людства. Історична ситуація Японії та Китаю в ХХ ст. та література першої половини ХХ ст.

3.2.1. Практичне заняття 1

3.2.2. Література до ПЗ1

3.2.3. Електронні посилання на допоміжні ресурси до теми 1

3.3. Тема 2. Модернізм в китайській та японській літературі. Відмова від раціонального принципу побудови тексту.

3.3.1. Практичне заняття 2

3.3.2. Література до ПЗ2

3.3.3. Електронні посилання на допоміжні ресурси до теми 2

3.4. Тема 3. Краса у творчості Юкіо Місіми

3.4.1. Практичне заняття 3

3.4.2. Література до ПЗЗ

3.4.3. Електронні посилання на допоміжні ресурси до теми 3

3.5. Тема 4. Китайська література після «культурної революції». «Література нового періоду»

3.5.1. Практичне заняття 4

3.5.2. Література до ПЗ4

3.5.3. Електронні посилання на допоміжні ресурси до теми 4

3.6. Тема 5. Проблеми людини та світу в творчості Кобо Абе.

3.6.1. Практичне заняття 5

3.6.2. Література до ПЗ5

3.6.3. Електронні посилання на допоміжні ресурси до теми 5

3.7. Модульний контроль 1

3.7.1. МК 1

3.7.2. Методичні рекомендації

3.8. Самостійна робота до модуля 1

3.8.1. Завдання для самостійного опраціювання

3.8.2. Контрольні запитання

4. Модуль 2

4.1. Тема 6. Постмодерністська література.

4.1.1. Практичне заняття 6

4.1.2. Література до ПЗ 6

4.1.3. Електронні посилання на допоміжні ресурси до теми 6

4.2. Тема 7. Китайська література кінця 20-го початку 21-го ст.

4.2.1. Практичне заняття 7

4.2.2. Література до ПЗ 7

4.2.3. Електронні посилання на допоміжні ресурси до теми 7

4.3. Тема 8. Творчість Цань Сюе

4.3.1. Практичне заняття 8

4.3.2. Література до ПЗ 8

4.3.3. Електронні посилання на допоміжні ресурси до теми 9

4.4. Тема 9. Історія та сучасність у творчості Муракамі Харукі

4.4.1. Практичне заняття 9

4.4.2. Література до ПЗ 9

4.4.3. Електронні посилання на допоміжні ресурси до теми 9

4.5. Модульний контроль 2

4.5.1. Методичні рекомендації

4.5.2. МКР 2

4.6. Самостійна робота до модуля 2

4.6.1. Заадання для самостійного опрацювання

4.6.2. Контрольні запитання

5. Сучасний літературний процес в країнах Сходу

5.1. Друковані та інтернет джерела

5.2. Методичні рекомендації

5.3. Глосарій

5.4. Оголошення

5.5. Презентація до курсу

6. Зарубіжна література ХХ – ХХІ ст.

6.1. Модуль 1

6.1.1. Путівник

6.1.1.1. Цілі модуля

6.1.1.2. Презентація модуля

6.1.1.3. Методичні рекомендації

6.1.1.4. Форум

6.1.2. Тема 1 Світова література кінця ХХ століття: знакові постаті, твори, тенденції

6.1.2.1. Лекція 1

6.1.2.2. Література до лекції

6.1.3. Тема 2-3 Постмодернізм і романістика Умберто Еко

6.1.3.1. Практичне заняття

6.1.3.2. Література до ПЗ

6.1.4. Тема 3-4 Прозописьмо Милорада Павича як гіпертекст

6.1.4.1. Практичне заняття

6.1.4.2. Література до ПЗ

6.1.5. МК

6.1.6. Самостійна робота

6.2. Модуль 2

6.2.1. Путівник

6.2.1.1. Цілі модуля

6.2.1.2. Презентація модуля

6.2.1.3. Методичні рекомендації

6.2.1.4. Форум

6.2.2. Тема 6 Постмодернізм як культурний і літературний феномен

6.2.2.1. Лекція 2

6.2.2.2. Література до лекції

6.2.3. Тема 7 Творчість сучасних зарубіжних письменників: у пошуках мейнстриму

6.2.3.1. Лекція 3

6.2.3.2. Література до лекції

6.2.4. Тема 8 Параболічність як атрибут світової літератури ХХ-ХХІ ст. Р.Бах

6.2.4.1. Практичне заняття

6.2.4.2. Література до ПЗ

6.2.5. Тема 9 Параболічність як атрибут світової літератури ХХ-ХХІ ст. П.Коельо

6.2.5.1. Практичне заняття

6.2.5.2. Література до ПЗ

6.2.6. Тема 10 Неоміфологізм і література ХХ-ХХІ ст.

6.2.6.1. Практичне заняття

6.2.6.2. Література до ПЗ

6.2.7. Тема 11 Література фентезі (Дж.Р.Толкін, Дж.К.Роулінг та ін.).

6.2.7.1. Практичне заняття

6.2.7.2. Література до ПЗ

6.2.8. Тема 12 Модель «лабіринт – різома – Інтернет» в романі Я.Л.Вишневського«Самотність в мережі»

6.2.8.1. Практичне заняття

6.2.8.2. Література до ПЗ

6.2.9. МК

6.2.10. Самостійна робота

6.3. Друковані та інтернет джерела

6.4. Методичні рекомендації

6.5. Глосарій

6.6. Оголошення

7. Підсумковий контроль