Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Lean IT: hoe Lean toepassen op de IT organisatie? by Mind Map: Lean IT: hoe Lean toepassen op de IT organisatie?
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Lean IT: hoe Lean toepassen op de IT organisatie?

Uitgangspunten

een vergaande "business alignment" en "business integration" mogelijk maken, met als doel : waarde creëren voor de organisatie en haar klanten

continue verbetering, innovatie en wendbaarheid ("agility") mogelijk maken

mensen, processen en technologie moeten in evenwicht zijn

Lean fundamenten

"Constancy of purpose"

Respect voor mensen

Perfectie nastreven

Proactief gedrag

De stem van de klant

"Quality at the Source"

Systems thinking

Flow, Pull, JIT

Cultuur

Waarde

3 M's

Poka Yoke = fouten voorkomen

Lean technieken

A3 thinking

Value stream mapping

Kaizen

Gestandaardiseerd werken

5S

Visuele werkplek

Gemba

oorzaak- en gevolgdiagram (fishbone)

Naar binnen gerichte Lean IT - interne processen optimaliseren

Informatie waste

Green IT (milieu waste)

Flow en Pull

Software ontwikkeling

Project Management

Naar Buiten gerichte Lean IT - alignment met de business

Hoe verwezenlijken?

IT-afdeling = catalysator om verbeteringen door te voeren

Wendbaarheid ("agility")

proces vs. praktijk

effectief meten

BPM

prioritiseren