Трансформація освіти Сингапуру

Практична робота1 Третяк Віталія

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Трансформація освіти Сингапуру by Mind Map: Трансформація освіти Сингапуру

1. Приклади(кейси)

2. Прогнозування майбутнього

2.1. Формування спільного бачення

2.1.1. Третій Стратегічний план (Сп3) розвитку ІКТ у сфері освіти на 2009-2014 роки

2.2. Визначення місій зацікавлених учасників

2.2.1. Визначення цілей та завдань

2.3. Аналіз соціально-економічної системи

2.3.1. Основна сума фінансування ІКТ надходить у галузь освіти Сінгапуру з Міністерства освіти (МО) на підставі дотації, наданої Міністерством фінансів (МФ)

3. Стратегічний план

3.1. Створення довгострокового стратегічного плану

3.1.1. Перший стратегічний план впровадження ІКТ в освіту (Сп1: 1997-2002

3.1.1.1. Ключовими досягненнями Сп1 були наступні: • Учні отримали базові навички (зокрема використання ІКТ) для виконання проектів та завдань. • Вчителі набули базові компетенції в галузі ІКТ і стали застосовувати ІКТ як педагогічний інструмент. • Школи розвинули базову інфраструктуру для навчання та викладання з допомогою ІКТ. Співвідношення учнів та комп’ютерів було 6,6:1 у початкових школах і 5:1 у середніх школах та коледжах. • У різних школах відзначені успішні практики використання ІКТ для навчання і викладання.

3.1.2. Другий стратегічний план впровадження ІКТ в освіту (Сп2: 2003-2008) фокусується на застосуванні ІКТ в педагогіці, а саме в навчанні учнів.

3.1.2.1. У результаті дослідження цієї фази, задокументовано такі досягнення:

3.1.2.2. Учні розвинули компетенції застосування базових ІКТ, зокрема користування Інтернетом, електронною поштою, робота з текстом та программами для створення презентацій.

3.1.2.3. Вчителі також набули базового рівня ІКТкомпетентності, і дві третини їх вільно користуються ресурсами ІКТ під час навчання в класі.

3.1.2.4. Майже 80% шкіл досягли очікуваних результатів Сп2,

3.1.2.5. і 15% вчителів показали кращі результати, ніж можна було сподіватися.

3.1.2.6. У школах були налаштовані локальні мережі.

3.1.2.7. Усі школи мали достатньо фінансування для підтримки

3.2. Пошук важилів впливу

3.3. Координування зацікавлених учасників

3.4. Розробка стратегій

3.4.1. Основою сінгапурського стратегічного плану є чотири розширені стратегії підготовки учнів до життя в суспільстві знань.

3.4.1.1. Ці стратегій спрямовані на:Посилене інтегрування ІКТ у навчальні програми, педагогіку та оцінювання з метою підвищення якості навчання та розвитку навичок ХХІ століття. • Забезпечення диференційованого професійного розвитку вчителів з акцентом на практику, а також розробка моделей ефективного застосування ІКТ, які б допомагали учням краще вчитися. • Покращення обміну передовими практиками та успішними інноваціями. • Забезпечення шкіл ІКТ для підтримки втілення Сп3.

4. Управління та ресурси

4.1. План управління

4.1.1. Визначення стратегій розвитку та визначення відповідальних за втілення даних стратегій в життя

4.2. План ресурсного забезпечення

4.2.1. Бюджет

4.2.1.1. початкові, поточні витрати. Витрати на персонал

5. Оцінка та коригування

5.1. Моніторинг, коригування

5.1.1. Опитування

5.1.2. Порівняльні дослідження

5.1.3. Офіційні дані

5.2. Вимірювання успіху

5.2.1. РОзробка переліку критеріїв для з’ясування ступеню ефективності кожної з ваших стратегій та дій, котрі ви визначаєте як складові успіху або прогресу,

5.3. Рекомендовані зміни

5.3.1. Отримання відгуків

6. Учасники

6.1. Джерела фінансування

6.1.1. • Національне фінансування  Адміністрація короля, президента, прем’єр-міністра  Міністерство освіти  Міністерство ІКТ та телекомунікації  Інші міністерства  Універсальний фонд надання послуг  Урядові субсидії чи повернення ПДВ  Урядове кредитування • Державне або регіональне фінансування • Уряд країни-донора та міжнародні організації • Неурядові організації

6.2. Заклади освіти усіх рівнів