การคุมกำเนิด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การคุมกำเนิด by Mind Map: การคุมกำเนิด

1. แบบชั่วคราว

1.1. ยาเม็ดคุมกำเนิด

1.1.1. Emergency contraception

1.1.1.1. วิธีกิน

1.1.1.1.1. เม็ดแรกไม่เกิน 72ชม.(ให้เร็วที่สุด) เม็ดที่2ภายใน12ชม.หลังเม็ดแรก

1.1.1.2. กลไก

1.1.1.2.1. - ยับยั้งการตกไข่ negative feedback ยับยั้งการทำงานของ hypothalamus,pituitary ไม่ให้หลั่ง FSH LH -เยื่อบุมดลูกฝ่อบางไม่เหมาะต่อการฝังตัวของตัวอ่อน - มูกปากมดลูกข้นเหนียวไม่เหมาะต่อการเคลื่อนของอสุจิ รวมถึงมีผลต่อการเคลื่อนไหวของท่อนำไข่ทำให้ไข่เคลื่อนไหวได้ช้าลง

1.1.2. recular contraception

1.1.2.1. กลไก

1.1.2.1.1. รบกวนการตกไข่ ยับยั้งการหลั่งฮอร์โมน LH ก่อนการตกไข่ ยับยั้งการเจริญของถุงไข่ ทำให้ corpus luteum ลดการสร้างเมือก เพิ่มความหนืดของเมือกปากมดลูก, เพิ่มการบีบตัวของท่อนำไข่

1.1.2.2. วิธีกิน

1.1.2.2.1. 21เม็ด , 28เม็ด

1.1.3. ความแตกต่าง

1.1.3.1. Emergency contraception: ผลข้างเคียงสูงมาก เสี่ยงต่อการท้องนอกมดลูกได้ กินยามฉุกเฉินจริง ประสิทธิภาพต่ำกว่ายาคุมกำเนิดแบบอื่นเพียง85%-95% กินตามเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

1.2. ห่วงคุมกำเนิด

1.2.1. กลไก : จะช่วยป้องกันไม่ให้ตัวอ่อนสามารถเข้าไปฝังตัวในโพรงมดลูกได้อย่างสมบูรณ์ และการอักเสบของโพรงมดลูก ที่เกิดจากการมีวัสดุแปลกปลอมหลุดเข้าไป (ซึ่งในที่นี้ก็คือห่วงคุมกำเนิด) ซึ่งจะทำให้มูกบริเวณปากมดลูก มีความหนามากขึ้นจนอสุจิไม่สามารถผ่านเข้าไปผสมกับไข่จนเกิดตัวอ่อนได้ และยังช่วยยับยั้งการตกไข่ประจำเดือนของผู้หญิงได้มากถึง 25%

1.2.2. เวลาที่เหมาะสมในการใส่ คือ วันสุดท้ายของการมีประจำเดือน หรือวันถัดไป

1.2.3. ชนิด

1.2.3.1. ไม่มีสารหรือฮอร์โมนเคลือบ

1.2.3.2. มีสารหรือฮอร์โมนเคลือบ

1.2.3.2.1. เคลือบด้วยทองแดง (0.6)

1.2.3.2.2. เคลือบด้วยฮอร์โมน (0.2)

1.3. ยาผังคุมกำเนิด

1.3.1. กลไก

1.3.1.1. มีฮอร์โมน Progestin ทำให้ไข่ฝ่อและยับยั้งการตกไข่

1.3.1.2. มูกบริเวณปากมดลูกข้นเหนียวและทำให้อสุจิผ่านยาก

1.3.1.3. เยื่อบุโพรงมดลูกไม่เหมาะแก่การฝังตัวอ่อน

1.4. ยาฉีดคุมกำเนิด

1.4.1. กลไก

1.4.1.1. ยับยั้งการตกไข่

1.4.1.2. มูกบริเวณปากมดลูกข้นเหนียวและทำให้อสุจิผ่านยาก

1.4.1.3. เยื่อบุโพรงมดลูกไม่เหมาะแก่การฝังตัวอ่อน

1.4.2. ชนิด

1.4.2.1. ฮอร์โมนเดี่ยว

1.4.2.1.1. DMPA

1.4.2.2. ฮอร์โมนรวม

1.4.2.2.1. cyclofem

1.5. วงแหวนคุมกำเนิด

1.6. ถุงยางอนามัยชาย/หญิง

1.7. แผ่นแปะคุมกำเนิด

1.8. คุมกำเนิดโดยวิธีธรรมชาติ

2. แบบถาวร

2.1. การทำหมัน

3. fertilization

3.1. ไข่หลังจากมีการตกไข่จะมีอายุ 24ชม. อสุจิมีชีวิต3-5วัน ตำแหน่งที่ไข่และอสุจิปฏิสนธิกัน บริเวณ ampulla เรียก Zygote

3.2. 6-8วัน Zygote ฝังตัวบริเวณ endometrium

4. สมาชิกในกลุ่ม

4.1. น.ส.สิรินาท สุทธิปัญญาปกรณ์ เลขที่2

4.2. น.ส.นพรัตน์ บูญกูล เลขที่4

4.3. นางวิไลรัตน์ เพ็งศรี เลขที่6

4.4. นางสมจิตร อุปมนต์ เลขที่8

4.5. นางพรพิมล นาคสุวรรณ์ เลขที่ 10

4.6. นางเจ๊ะอาซีซะห์ อับดุลสอหมัด เลขที่12

4.7. น.ส.รัศมิ์เกล้า คงประสิทธิ์ เลขที่14

5. family planning vs contraception

5.1. family planning คือ การที่คู่สมรสหรือบุคคลวางแผนไว้ล่วงหน้า เพื่อให้มีการตั้งครรภ์ขณะที่มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม

5.2. contraception คือ การป้องกันการตั้งครรภ์