Карта модуля 1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Карта модуля 1 by Mind Map: Карта модуля 1

1. Путівник по модулю

1.1. Цілі модуля

1.2. Презентація модуля

1.3. Методичні рекомендації

1.4. Форум

2. Модуль 1

2.1. Тема 1. Література ХХ ст. як художнє явище переломної доби розвитку людства. Історична ситуація Японії та Китаю в ХХ ст. та література першої половини ХХ ст.

2.1.1. Практичне заняття 1

2.1.2. Література до ПЗ1

2.1.3. Електронні посилання на допоміжні ресурси до теми 1

2.2. Тема 2. Модернізм в китайській та японській літературі. Відмова від раціонального принципу побудови тексту.

2.2.1. Практичне заняття 2

2.2.2. Література до ПЗ2

2.2.3. Електронні посилання на допоміжні ресурси до теми 2

2.3. Тема 3. Краса у творчості Юкіо Місіми

2.3.1. Практичне заняття 3

2.3.2. Література до ПЗЗ

2.3.3. Електронні посилання на допоміжні ресурси до теми 3

2.4. Тема 4. Китайська література після «культурної революції». «Література нового періоду»

2.4.1. Практичне заняття 4

2.4.2. Література до ПЗ4

2.4.3. Електронні посилання на допоміжні ресурси до теми 4

2.5. Тема 5. Проблеми людини та світу в творчості Кобо Абе.

2.5.1. Практичне заняття 5

2.5.2. Література до ПЗ5

2.5.3. Електронні посилання на допоміжні ресурси до теми 5

2.6. Модульний контроль 1

2.6.1. Методичні рекомендації

2.6.2. Контрольні запитання для самоперевірки

2.6.3. МКР 1