Menjaga keselamatan akal dalam pengurusan islam

Menjaga keselamatan akal dalm pengurusan islam

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Menjaga keselamatan akal dalam pengurusan islam by Mind Map: Menjaga keselamatan akal dalam pengurusan islam

1. - Islam melarang perkara yang boleh merosakkan kewarasan akal seperti meminum minuman yang memabukkan.

2. Konsep akal menurut islam

3. Peranan akal

4. Kaedah memelihara akal

4.1. - Menjauhi diri daripada pengambilan minuman beralkohol, dadah dan perkara yang mengkhayalkan.

4.2. - Menjauhi diri daripada perkara yang boleh menjejaskan fungsi akal.

4.2.1. - Menggunakan akal untuk mencari ilmu, seperti ilmu yang berkaitan dengan keduniaan dan ilmu yang berkaitan dengan akhirat atau keagamaan.

5. - Sentiasa berfikiran positif dan menjauhkan diri daripada perkara yang boleh merosakkan kewarasan akal. seperti mencari ilmu pengetahuan yang sebenar kerana ilmu yang baik tidak rosak akalnya.

5.1. - Sentiasa bermunasabah diri dan mendekatkan diri dengan Allah.

6. - Dengan adanya akal, manusia dapat membezakan darjat manusia dan makhluk lain.

7. - Anugerah akal merupakan satu nikmat dan rahmat yang terbesar kepada kita.

8. - Akal berperanan untuk mengkaji dan mendalami ilmu.

8.1. - Akal juga berperanan untuk kita mengenali Allah sama ada sifatnya atau bukti kekuasaannya.

8.1.1. - Akal berperanan untuk seseorang itu membezakan kebaikan dan keburukan.

9. - Jika seseorang itu tidak tahu, mestilah mengarahkan akalnya untuk bertanya kepada orang yang lebih berpengetahuan.

10. Sebagaimana firman Allah : Terjemahan: ‘Oleh itu, bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui” (Surah al-Nahl 16:43)