ETIKA PERNIAGAAN DALAM ISLAM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ETIKA PERNIAGAAN DALAM ISLAM by Mind Map: ETIKA PERNIAGAAN DALAM ISLAM

1. PRINSIP-PRINSIP ETIKA P'NIAGAAN DALAM ISLAM

1.1. MEMPELAJARI HUKUM DAN ADAB MUAMALAT ISLAM

1.2. AKHLAK YG MULIA

1.3. USAHA YG HALAL

2. ASPEK ETIKA P'NIAGAAN ISLAM

2.1. HUBUNGAN DGN PELANGGAN

2.2. HUBUNGAN DGN ALLAH

2.3. HUBUNGAN DGN PEKERJA

2.4. HUBUNGAN DGN PEMBEKAL

3. AMALAN ETIKA P'NIAGAAN DALAM ISLAM

3.1. MEMAHAMI KONSEP DAN POLISI PERNIAGAAN

3.2. LARANGAN PENIMBUNAN

3.3. LARANGAN RIBA

3.4. LARANGAN PENIPUAN DALAM PENIMBANGAN